Medarbejderne er de VIGTIGSTE

19. marts 2014  |  Munck Gruppen

Vi vil være de bedste i branchen, og det kræver, at alle er klædt på til opgaverne, og at vi hele tiden er opdateret med den nyeste viden. Samtidig vil vi gerne fastholde vores dygtige medarbejdere, og det tror vi på, sker blandt andet ved at give muligheder for udvikling.

 

Skræddersyet kompetenceudvikling

 

Vi har i vintermånederne afholdt lukkede kursusforløb for afdelingsledere, projektledere, formænd og administrative medarbejdere (ca. 200) inden for emnerne: Ledelse, kommunikation, IT og entrepriseret.

 

Vi har sammensat kurserne på tværs af selskaber og afdelinger og med udgangspunkt i de behov, som de enkelte medarbejdergrupper har. Det giver medarbejderne et skræddersyet kursustilbud, et fælles sprog og den samme forståelse for de problemstillinger og udfordringer, vi møder i hverdagen. Desuden har det en positiv social dimension, at kolleger spredt ud over hele landet møder hinanden. Det bidrager til en fælles ”Munck-ånd”.

 

Vi har desuden afholdt lukkede kurser/uddannelse inden for lovpligtige områder som f.eks. Vejen som arbejdsplads og suppl. arbejdsmiljøuddannelse, hvor bl.a. formænd, sikkerheds- og arbejdsmiljørepræsentanter samt specialarbejdere har deltaget.

 

Uanede muligheder for udvikling

 

Medarbejdere har efter individuelle behov deltaget i kurser/uddannelse eksternt. Det være sig faglige og lovpligtige kurser inden for deres respektive arbejdsområder, projektlederkurser, Lean-kurser samt akademi- og diplomuddannelse. Desuden har der været tilbud om almene kurser i matematik og dansk.

 

Som medarbejder i Munck er det også muligt at blive elev f.eks. anlægsstruktørelev, brolæggerelev, asfaltørelev, maskinførerelev og entreprenørmekanikerelev, hvis man ønsker at erhverve papirer på sin kunnen og/eller videreuddanne sig.

 

Udviklingen fortsætter…

 

Vi fortsætter udviklingen, og til næste vinter sammensætter vi igen et kursusprogram, der modsvarer de behov, der er i koncernen. Medarbejdernes kompetencer skal kontinuerligt styrkes og udbygges.

Se flere nyheder