Munck Forsyningsledninger skal installere 76 km landkabel til Viking Link

2. september 2020  |  

Efter et længere tilbuds- og forhandlingsforløb har Munck Forsyningsledninger a/s pr 1/9 indgået kontrakt med Energinet om udførelsen af Viking Links landdel i Danmark.

 

Viking Link er en ny stor 1400 MW el-forbindelse mellem Revsing i Danmark og Lincoln Shire i Storbritannien, der forventes at sættes i drift i slutningen af 2023. El-forbindelsen etableres i et samarbejde mellem danske Energinet og britiske National Grid.

 

Det er med enorm stor tilfredshed, at vi nu har underskrevet kontrakten. Opgaven er helt oplagt for os, da vi gennem de senere år har udført en række større kabelprojekter for blandt andre Energinet og dermed besidder den rette erfaring”, fortæller regionsdirektør i Munck Forsyningsledninger Per Jensen.

 

På Viking Link projektet etableres 66,5 km langt landkabel og en omformerstation i Storbritannien, 625 km søkabler, der skal ligge under Nordsøen, samt 76 km landkabel og en omformerstation i Danmark.

Det er de 76 km Landkabel i Danmark, som Munck Forsyningsledninger a/s skal udføre.

 

Egenproduktion med styret underboring

Det danske landkabel strækker sig fra stranden ved Houstrup på vestkysten til højspændingsstationen i Revsing ved Vejen, hvor kablet sluttes til en omformerstation og kobles til det danske el-net.

 

Opgaven består primært i gravearbejde og styrede underboringer samt nedlægning af de to 525 kV kabler. Arbejdet udføres i egenproduktion, hvor de styrede underboringer udføres af Munck Forsyningsledningers No-Dig afdeling.

 

Vi glæder os meget til at komme i jorden. Allerede nu tager vi hul på de ca. 90 krydsninger, i alt ca. 6 km, som vi udfører ved styret underboring. Til sommerferien 2021 starter vi så på selve gravearbejdet og kabeltrækkene”, fortæller Per Jensen.

 

Munck Forsyningsledningers del af kontrakten forventes afsluttet i efteråret 2022.

På det ca. to år lange projekt forventer Munck Forsyningsledninger i perioder at kunne beskæftige op mod 30 medarbejdere samt flere underleverandører.

 

Nærmere information

For yderligere oplysninger, kontakt venligst regionsdirektør Per Jensen på tlf. nr. 2423 9834

 

 

Se flere nyheder