En fremtid i Munck

31. marts 2014  |  Munck Gruppen

Danmark står over for de kommende år at skulle investere meget betydelige beløb i infrastruktur. De kendte og bevilligede projekter indenfor vores område i Munck Gruppen topper således: Motorveje 2013-2016, Letbaner og metro 2013-2017, Broer og Tunnel 2015-2019.

 

Disse investeringer må forventes at skabe et betydeligt antal arbejdspladser. I forhold til vores branche vil der primært blive mangel på ingeniører med mellemlang videregående uddannelse og teknikere, hvor begge grupper udgør en meget stor del af de ansatte i bygge & anlæg. Vi vil endvidere arbejde på at få flere dygtige elever indenfor anlægsstruktører, brolæggere, maskinførere, asfaltører og kontor.

 

På domænet http://www.en-fremtid-i-munck.dk/ gør vi nu en målrettet indsats for at fortælle hvem vi er og hvad vi kan tilbyde indenfor de forskellige jobkategorier. Vi har desuden produceret en film, hvor 5 af vores medarbejdere hver svarer på spørgsmål.

 

Følg os desuden på LinkedIn og få jævnlige opdateringer omkring jobopslag og nyheder.

Se flere nyheder