Munck Forsyningsledninger vinder fjernvarmekontrakt i Sønderborg

18. januar 2021  |  

Munck Forsyningsledninger a/s og Sønderborg Varme a/s har netop indgået flerårig aftale om udførelse af fjernvarmearbejder i Sønderborgområdet.

 

Munck Forsyningsledninger a/s har i øjeblikket fuld damp på kedlerne med gennemførelse af fjernvarmeprojekter over hele landet. Senest i rækken af nyvundne projekter på fjernvarmeområdet er rammeaftalen med Sønderborg Varme, som har opstart d. 1. februar 2021. Rammeaftalen omfatter hovedsageligt jord- og belægningsarbejde, og den løber i to år med mulighed for yderligere to års forlængelse.

 

”Vi er utrolig glade for igen at have vundet rammeaftalen. Vi har haft opgaven for nogle år tilbage, hvor vi satte stor pris på det gode samarbejdet med Sønderborg Varme. Dét glæder vi os meget til at genoptage!”, fortæller regionsdirektør Per Jensen, som har ansvaret for Munck Forsyningsledningers aktiviteter i Jylland.

 

Høj aktivitet og beskæftigelse
I Jylland arbejder Munck Forsyningsledninger på flere store rammeaftaler inden for fjernvarmeområdet, blandt andet i Aarhus, Horsens og Trekantsområdet. Med den nye rammeaftale i Sønderborg kommer selskabet til at beskæftige over 200 medarbejdere alene med fjernvarmearbejde i Jylland, oplyser Per Jensen.

 

Fjernvarmeområdet er generelt præget af høj aktivitet. Hos Munck Forsyningsledninger indebærer fjernvarmeopgaverne alt fra renovering, driftsopgaver og nyanlæg til store konverteringsprojekter.

 

”Vi forventer, at det høje aktivitetsniveau på fjernvarmeområdet vil forsætte de kommende år - ikke mindst drevet af den grønne omstilling, hvor mange boliger skal konverteres fra fossile varmekilder til fjernvarme” slutter Per Jensen.

 

Travlhed på alle forretningsområder
Munck Forsyningsledninger a/s, som beskæftiger sig med alt fra fjernvarme, fiber, el, vand, gas og kloak, omsatte i regnskabsåret 2020 for godt 1,1 mia. DKK. Heraf udgør omsætningen på fjernvarme ca. 300 mio. DKK.

 

Munck Forsyningsledninger oplever Ikke kun høj aktivitet på fjernvarmeområdet. Også på de andre forretningsområder er der stor travlhed. På gas-området har Munck Forsyningsledninger eksempelvis, i Joint Venture med to udenlandske entreprenører, netop indgået aftale med Energinet om etablering af 78 km. gasledning tværs over Fyn.

 

 

For yderligere informationer, kontakt venligst Regionsdirektør Per Jensen: pj@munck.dk / +45 24239834.

 

Se flere nyheder