Munck Forsyningsledninger skal udføre grønt projekt i Rødovre

29. april 2021  |  

Sammen med smedefirmaet Østergaard Entreprise har Munck Forsyningsledninger netop underskrevet kontrakt på udvidelse af fjernvarmenettet til områderne Espely og Valhøj i Rødovre. Projektet er en del af Rødovre Kommunes grønne strategi, hvor man har planer om, at alle kommunens borgere skal kunne tilslutte sig fjernvarmenettet gratis. Dette skal bl.a. medvirke til at indfri målet om at være en CO2-neutral kommune i 2050.

 

I forbindelse med projektet er der indgået aftale om samgrav for de områder, hvor Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S (VEKS) skal have udskiftet gamle fjernvarmemuffer og lagt nye alarmtråde i eksisterende forsyningsrør. Det er en optimal løsning, som kommer alle parter til gode.

 

Projektet, som i hovedtræk omfatter jord-, beton-, belægnings-, smede- og montagearbejder, påbegyndes i maj 2021 og forventes afsluttet i 2022. Hos Munck Forsyningsledninger glæder vi os til at komme i gang, og ser frem til et godt samarbejde med projektets parter.

Se flere nyheder