Munck Forsyningsledninger vinder transmissionsledning fra Sønderborg til Augustenborg

30. november 2021  |  


Munck Forsyningsledninger a/s og Sønderborg Varme a/s har netop indgået aftale om udførelse af 6 km fjernvarmetransmissionsledning fra Sønderborg til Augustenborg.

 

Som led i den grønne omstilling har Munck Forsyningsledninger a/s i øjeblikket fuld damp på kedlerne med gennemførelse af fjernvarmeprojekter over hele landet. Senest i rækken af nyvundne projekter på fjernvarmeområdet er udførelse af ca. 6 km transmissionsledning i hovedentreprise for Sønderborg Varme a/s. Transmissionsledningen udføres hovedsagelig i Ø219+219 twinrør med en kappediameter på 710mm. Mindre strækninger udføres i enkeltrør.

 

Det spændende og udfordrende projekt havde 1. spadestik ultimo november 2021 og skal være afsluttet ultimo maj 2022. Den stramme tidsplan stiller store krav til planlægning, logistik, trafikafvikling og ressourcer. Det skyldes bl.a., at der i perioder vil være arbejder flere steder på strækningen, samtidig med at store dele af ledningen løber gennem både Sønderborg og Augustenborg by.

 

Ud over jord- og anlægsarbejde omfatter projektet også gennemførelse af styret underboring under omfartsvejen, som udføres af Munck Forsyningsledningers egen No-Dig-afdeling. Der indgår ligeledes belægningsarbejder samt smedearbejder og tilslutninger til eksisterende anlæg.

 

Munck Forsyningsledninger a/s ser frem til samarbejdet med Sønderborg Varme a/s, hvor vi i forvejen har et stærkt samarbejde gennem vores rammeaftale med Sønderborg Fjernvarme. Denne eksisterende rammeaftale omhandler nyanlæg og renovering af distributionsnettet.

 

For yderligere informationer, kontakt venligst regionsdirektør Per Jensen på mail: pj@munck.dk eller tlf.: +45 24 23 98 34.

 

Billede: Første spadestik

Se flere nyheder