Munck Forsyningsledninger får ledige i job på fjernvarmeprojekt i Haderslev

9. februar 2022  |  

Munck Forsyningsledninger har netop ansat 6 medarbejdere, der tidligere var uden tilknytning til arbejdsmarkedet, på et længerevarende projekt for Haderslev Fjernvarme. Projektet udføres som led i den grønne omstilling.  

Munck Forsyningsledninger oplever i øjeblikket stor travlhed på alle områder. Med den store efterspørgsel inden for forsyningsområdet, kombineret med generel travlhed i bygge- og anlægsbranchen, kan det til tider være svært at skaffe tilstrækkeligt med arbejdskraft. Derfor har Munck Forsyningsledninger nu, til en større fjernvarmeopgave for Haderslev Fjernvarme, og i tæt samarbejde med flere jobcentre og fagforeninger, sørget for beskæftigelse af 6 ufaglærte borger i form af ordinære ansættelser.

"Generelt i branchen efterspørges der lige nu arbejdskraft. En del af løsningen for os bliver, at vi i højere grad selv må oplære og uddanne vores medarbejdere. På et stort projekt, som dette for Haderslev Fjernvarme, kan vi som virksomhed godt rumme de lidt mere uerfarne profiler, som så kan gennemgå sidemandsoplæring i vores erfarne sjak og ellers blive klædt på med nødvendige kurser. At løsningen samtidig betyder, at vi får flere lokale i arbejde, er jo bare ren win-win for samfundet, branchen og os som virksomhed”, udtaler Søren Hesselbjerg, projektchef hos Munck Forsyningsledninger.

Grøn omstilling skaber lokale arbejdspladser
Fjernvarmeprojektet, som Munck Forsyningsledninger udfører for Haderslev Fjernvarme, er en del af det store gaskonverteringsprojekt ”Udvidelsesplan Haderslev”. Her skal ca. 3.300 boliger konverteres fra opvarmning med gas til fjernvarme, og indsatsen er et vigtigt led i den grønne omstilling.

Som forbrugerejet fjernvarmeselskab er vi utrolig glade for Muncks initiativ, hvor gennemførslen af den grønne omstilling går hånd i hånd med etablering af flere lokale arbejdspladser. Udover at afhjælpe manglen på hænder er det også et rigtig godt signal at sende til omverdenen; nemlig, at vi har brug for alle gode kræfter til de mange projekter”, udtaler direktør i Haderslev Fjernvarme, Morten Hartmann. 
  

Samlet beskæftiger Munck ca. 40 medarbejdere på projektet, der i øjeblikket udføres i to forskellige områder af Haderslev by. De igangværende etaper strækker sig frem til begyndelsen af 2024, oplyser Munck Forsyningsledninger.

”Uddannelse og beskæftigelse af ledige er en vigtig og naturlig del af vores løbende CSR-indsats. Vi håber selvfølgelig på, at de nyansatte falder godt til som faste medarbejdere i Munck. Derfor vil vi også gerne investere i medarbejderne – dette både i forhold til uddannelse, kurser og oplæring”, forklarer Søren Hesselbjerg.

Grøn varme i Haderslev
Haderslev Fjernvarmes udvidelsesplan, som potentielt vedrører 3.300 boliger, skal bidrage til den grønne omstilling. For at få varmen ud til de 3.300 nye kunder, skal der nedgraves ca. 62 kilometer nye fjernvarmeledninger i 12 delområder, hvoraf Munck Forsyningsledninger altså netop er i gang i de første to områder i Haderslev By.

Vil du vide mere?
For yderligere information, kontakt venligst projektchef Søren Hesselbjerg she@munck.dk / +45 60234325 eller direktør Morten Hartmann mh@haderslev-fjernvarme.dk / +45 40332188.

Se flere nyheder