Sikkerhed på dagsordenen i Munck Forsyningsledninger

1. april 2022  |  

Sikkerhed er på dagsordenen flere steder i Munck Forsyningsledninger – bl.a. tog direktør Flemming Skøtt i sidste uge turen til fjernvarmeprojektet i Klampenborg, og udrulningen af sikkerhedsindsatsen ”NUL ULYKKER” fortsatte på flere byggepladser i hele landet.

I sidste uge var Flemming Skøtt fra Munck Forsyningsledninger på besøg på fjernevarmeprojektet i Klampenborg, som udføres for Gentofte Fjernvarme. Her var der god mulighed for at tale om Muncks store fokus på sikkerhed og godt arbejdsmiljø både med de ansatte og med bygherre selv. Gentofte Fjernvarme har ligesom Munck stort fokus på sikkerhed, som er høj prioritet i projektets gennemførelse.


Flemming Skøtt, direktør i Munck Forsyningsledninger, på besøg på fjernvarmeprojektet i Klampenborg.

”Her på projektet graver vi både hovedledninger og stik, og derfor fylder vi ret meget i områderne, hvor vi arbejder. På projektet arbejder 45-50 egne og indlejrede medarbejdere”, fortæller Flemming Skøtt og fortsætter: ”Indsatsen om ”NUL ULYKKER” og høj sikkerhed generelt er derfor noget, vi fokuserer meget på, så både ansatte og borgere kan arbejde og færdes sikkert i området.”

Sikkerhedsindsatsen ”NUL ULYKKER” udrulles fortsat
Som et led i det strategiske fokus omhandlende ”NUL ULYKKER” er direktører, afdelingsledere og projektchefer netop nu gang med informationsmøder, hvor indsatsen udrulles til medarbejdere på byggepladserne.


Arbejdsmiljøkoordinator, Natasha Mrak, fortæller om ergonomi på ”NUL ULYKKER”-møder i Århus.

”Alle steder er der kun positive tilbagemeldinger, og medarbejderne er med på, at der skal ske noget, så det undgås, at de selv eller deres kollegaer kommer til skade på arbejdspladsen”, fortæller Jesper Johansen, der er KMSL-koordinator i Munck Forsyningsledninger.  

”Møderne har til formål at informere vores medarbejdere om indsatsen, men vi oplever faktisk også mange gode input og tilbagemeldinger, som vi kan arbejde videre med,” fortæller han.

Informationsmøderne er godt i gang både i Jylland, på Fyn og på Sjælland, og der er allerede fastlagt datoer for de resterende møder samt ledelsesbesøg på byggepladserne, så alle afdelinger løbende får besøg.

”Det er vigtigt for vores vision om ”NUL ULYKKER”, at vi alle sammen arbejder mod de samme mål. Derfor er information og kommunikation nøgleord, så vi sikrer, at vi går i samme retning og har fokus på de områder, vi skal, for at få nedbragt antallet af medarbejdere, der kommer til skade”, afslutter Jesper Johansen. 


Jimmy Olsson, afdelingschef Sjælland, præsenterer ”NUL ULYKKER” på Sjælland.

Se flere nyheder