Kommende formænd på kick-off i Vingsted

8. april 2022  |  

Med målet om at uddanne flere formænd har Munck Forsyningsledninger startet en særlig uddannelse, og i denne uge mødtes holdet for første gang til kick-off på Vingsted Hotel- og Konferencecenter.

Startskuddet til den nye formandsuddannelse har lydt, og onsdag eftermiddag var de 12 formandsaspiranter for første gang samlet til et fagligt og inspirerende opstartsmøde, hvor der også var mulighed for at lære hinanden at kende og udveksle erfaringer på kryds og tværs.  

En af aspiranter er Benny Nielsen, som til daglig er håndmand i Munck Forsyningsledninger i Aalborg. Han har haft et stort ønske at blive formand, men han manglede den grundlæggende viden, der skal til – og det ser han frem til at få gennem uddannelsen.

”Jeg kunne godt tænke mig at have mere ansvar i mit arbejde og lære, hvad der foregår på den anden side af skrivebordet”, fortæller Benny Nielsen.

Det var Bennys projektleder, der spurgte, om formandsuddannelsen kunne være interessant for ham. ”Jeg havde faktisk søgt en stilling som formand hos Munck, men fik den ikke, fordi jeg manglede de rette kompetencer. Heldigvis dukkede muligheden op, hvor jeg kunne blive uddannet til formand, og den greb jeg!”, fortæller Benny, der synes rigtig godt om arrangementet i Vingsted.

En introduktion til formandsjobbet
For at give aspiranterne den bedste viden om formandsjobbet var Brian Laursen, der har mange års erfaring som formand i Munck Forsyningsledninger, med på dagen og gav et indlæg om hans erfaringer gennem årerne. Han fortalte bl.a. om arbejdsopgaverne og det at være rollemodel og leder for en række timelønnede medarbejdere.

Dernæst blev uddannelsesforløbet præsenteret for deltagerne, og på programmet er bl.a.: arbejdsmiljø, aftaleforhold, løn- og overenskomst, ledelse samt økonomiopfølgning og kvalitetsstyring, som blot nogle af de emner, aspiranterne skal igennem hen over det kommende 1,5 år, hvorefter de kan kalde sig uddannede formænd.Hans Christian Munck lagde vejen forbi
For at give aspiranterne en god introduktion til Munck-koncernen og historien om virksomheden, deltog direktør i Munck Gruppen, Hans Christian Munck, som bl.a. fortalte om, hvordan han startede virksomheden i 1988, og hvordan den er nået til det, som Munck er i dag.


Hans Christian Munck præsenterer Muncks historie

En inspirerende historie, som gjorde indtryk på aspiranterne. ”Det var rigtig flot, at Hans Christian selv mødte op og gav os fortællingen om firmaet. Det var stort, at han ville afsætte tid til det”, fortæller Benny Nielsen.

Dagen bød også på en fælles aktivitet, hvor aspiranterne skulle prøve kræfter med skydning, inden der var fælles middag. 

Bag den nye formandsuddannelse står Munck Forsyningsledninger, som har sammensat et uddannelsesforløb, der strækker sig over 1,5 år.

Se flere nyheder