Formandsaspirant hold 2 er klar!

28. marts 2023  |  

Hos Munck er det vigtigt at dygtiggøre og videreuddanne vores medarbejdere. Formandsuddannelsen er en mulighed for at bygge videre på de kompetencer, medarbejderne allerede har og skabe gode fremtidsmuligheder. Munck ser stor værdi i selv at uddanne nuværende og kommende medarbejdere.

Efter stor succes med hold 1 på formandsuddannelsen, er hold 2 nu klar. Starten blev skudt af med et kickoff arrangement på Vingsted Hotel og Konferencecenter, hvor aspiranterne mødtes som hold for første gang. Dagen bød på oplæg, hvor Muncks administrerende direktør, Hans Christian Munck, startede dagen med et oplæg om Munck og historien bag.

Efterfølgende oplæg sørgede formand Brian Laursen og nuværende formandsaspirant fra hold 1 Janus Nørgaard Dam for. Aspiranterne fik herigennem et indblik i dagligdagen som formand og et blik på forløbet fra en aspirants perspektiv. Brian Laursen fortalte bl.a., hvordan hans vej til jobbet, som formand, havde været,

”Jeg startede som håndmand, og nu er jeg formand. For at blive formand skal du ikke være ingeniør eller geni, jeg er ingen af delene. Tag kurser, ræk ud og brug jeres leder så godt I kan. Der er hjælp at hente og veje at gå” fortæller Brian Laursen, Formand i Munck Forsyningsledninger, og fortæller videre, hvad han gør for at fastholde sine medarbejdere,

”For mig er det vigtigt, at mine medarbejdere føler sig set. Det gør jeg bl.a. ved at spørge interesseret ind til, hvordan det går. Vi snakker om opgaverne i marken, og jeg inddrager dem, så beslutninger træffes på et fælles plan. Det er små ting, men de gør alligevel en forskel for den enkelte medarbejder”.

 Hvorfor valgte du formandsuddannelsen?
Aspiranterne er repræsenteret fra hele Danmark, men det er forskelligt, hvor længe de har været i Munck Forsyningsledninger. Fælles for aspiranterne er, at de alle gerne vil udvikle sig indenfor samme branche, hvor Muncks formandsuddannelse sætter rammerne for denne udvikling.

“Jeg manglede udvikling i min hverdag hos min tidligere arbejdsgiver. Muligheden bød sig ved Munck gennem denne uddannelse. Jeg startede d. 14.03.23 i afdeling 420 i Vejle som formand, hvor min første opgave bliver at stå for det store projekt i Alminde,” fortæller Ivan Kamph, formandsaspirant hold 2.

Danny Ellefsen, som startede i Munck Forsyningsledninger afdeling 140 d. 06.03.2023, søgte også nye veje fra sin tidligere arbejdsgiver, men vil også gerne prøve at starte helt fra bunden og bygge på efterhånden, som kompetencerne vokser,

“Min tidligere arbejdsgiver havde netop ansat en formand. Jeg ringede derfor til Jimmy Olsen, afdelingsleder for Munck Forsyningsleder på Sjælland, for at høre om mulighederne for nye udfordringer hos dem. Jimmy fortalte om forløbet, og den mulighed kunne jeg ikke modstå,” fortæller Danny Ellefsen og fortsætter,

”Jeg har ingen erfaring som formand fra tidligere og muligheden for at starte helt fra bunden med denne uddannelse, tiltaler mig enormt meget og sikrer, at jeg får alle nødvendige step med”.

Formand er et alsidigt job
Med til kickoff-arrangementet var Per Jensen, regionsdirektør i Jylland i Munck Forsyningsledninger. Jobbet som formand er meget dynamisk og krævende, som tilsammen danner et spændende job,

”Arbejdet som formand er alsidigt med varierende opgaver, hvor to dage sjældent er ens. Formanden har meget ansvar og står bl.a. for den daglige ledelse, produktion og økonomi ude på pladserne.

Desuden indebærer formandsjobbet kontakt med mange forskellige mennesker hver dag – både med kunder, bygherrer, myndigheder og kolleger,” fortæller Per Jensen.

Kickoff arrangementet skaber ikke kun værdi for aspiranterne, men også for lederne,

”Kickoff-arrangementet er med til at give aspiranterne et indblik i, hvad formandsuddannelsen går ud på, og hvad vi forventer af dem. Samtidigt får vi et indblik i, hvem aspiranterne er på et dybere plan og hører, hvad de også har af forventninger, og hvorfor de har valgt at søge formandsuddannelsen,” fortæller Per og afslutter,

”Kickoff dagen består både af fagligt indhold, fællesaktiviteter og socialt arrangement om aftenen, hvilket er med til at ryste aspiranterne godt sammen, inden de starter på selve uddannelsesforløbet”.

Se flere nyheder