Stigende aktivitet i Munck Gruppen

4. december 2014  |  Munck Gruppen a/s

Munck Asfalt A/S har haft et godt år med stigende aktivitet og tilfredsstillende indtjening, set i forhold til den voldsomme konkurrence på det danske marked.

 

Den internationale afdeling af Munck Asfalt har i år været beskæftiget med en større renoveringsopgave i lufthavnen i Dhaka, Bangladesh. Det flerårige projekt til DKK 336 mio. forventes færdiggjort inden for de nærmeste par måneder, og det har både læringsmæssigt og økonomisk været en positiv aktivitet for selskabet. Der er ligeledes udført flere projekter i Grønland, bl.a. på Thule Air Base. Selskabet har indgået ny kontrakt i Thule til godt DKK 130 mio. til udførelse i 2015 og 2016.

 

Munck Forsyningsledninger A/S har nået en højere omsætning end sidste år, og især etablering af miljøvenlig fjernvarme har bidraget hertil. Virksomheden har realiseret et godt resultat på niveau med sidste år til trods for den øgede konkurrence i markedet.

 

Datterselskabet Tarcopol er præget af et problematisk polsk anlægsmarked og har realiseret et positivt, men lavt resultat. Der forventes stigende aktivitet fremover.

 

Havnebygningsfirmaet Munck Havne & Anlæg A/S er inde i en god udvikling, hvor der i år er realiseret et positivt resultat efter flere år med dårlig indtjening. Selskabet er i god aktivitet, og det forventes, at den positive udvikling fortsætter i det nye år.

 

Munck Koncernen beskæftiger ca. 1200 medarbejdere i Danmark, Grønland, Polen og Bangladesh.

 

CSR – social ansvarlighed

I Munck Gruppen arbejdes systematisk med uddannelse, med forbedring af arbejdsmiljøet og med beskæftigelse af medarbejdere med særlige behov. Som en del af koncernens CSR-politik oprettes hvert år et stort antal praktikpladser, arbejdsprøvninger og særlige ansættelser, og der tilbydes undervisning i dansk og matematik til medarbejdere med kortere skolegang. Hertil kommer faste programmer med ledelsesudvikling på mange niveauer.

 

Næste år

Da koncernen på nuværende tidspunkt har en fornuftig ordrebeholdning til det kommende år, forventes en fortsat god aktivitet tæt på det nuværende niveau.

 

Yderligere information hos adm. direktør Hans Christian Munck på 63 31 35 35.

Se flere nyheder