Munck Forsyningsledninger vinder entreprise

12. september 2013  |  Munck Forsyningsledninger

Munck Forsyningsledninger a/s Region Fyn har netop vundet en opgave for VandCenter Syd as, som drejer sig om opnormering af kloakledninger i Odense. Projektet skal primært udføres ved rørsprængning, bl.a. med vort MaxiPipe-system, som kan give store dimensionsudvidelser UDEN jordfortrængning.

Kontrakten har en værdi af 15 mio. kr.

Se flere nyheder