Stabil udvikling i Munck Gruppen A/S

15. december 2015  |  Munck Gruppen a/s

Munck Gruppen har i regnskabsåret 14/15 realiseret en omsætning på DKK 1,6 milliard, hvilket er 100 mio. lavere end sidste år. Koncernens nåede et tilfredsstillende resultat på DKK 134 mio. før skat mod DKK 137 mio. i 13/14.

 

Munck Asfalt A/S har haft højere aktivitet end forventet og en tilfredsstillende indtjening.

Munck Civil Engineering A/S, som udfører projekter i udlandet, har i år afsluttet et projekt i Bangladesh og udført arbejder i Grønland, bl.a. på Thule Air Base. Selskabet har haft en fornuftig indtjening.

Munck Forsyningsledninger A/S har trods et lavere aktivitetsniveau realiseret et fornuftigt resultat.

Havnebygningsfirmaet Munck Havne & Anlæg A/S har fortsat de tidligere års fremgang i omsætning og resultat.

Munck Gruppens aktiviteter i Polen har været på et væsentligt lavere niveau end forventet, og resultatet har ligeledes været væsentligt lavere. Der forventes en stigende aktivitet i det nye år.

Munck Gruppen beskæftiger samlet set ca. 1100 medarbejdere.

 

Større infrastrukturprojekter

Det ligger i vores strategi for de kommende år, at aktiviteten skal øges, udtaler adm. direktør Hans Christian Munck:

"-Ud over at styrke aktiviteten og konkurrencekraften på de nuværende markeder ønsker vi at deltage i større infrastrukturprojekter både i Danmark og i udlandet. Vi har allerede søgt prækvalifikation på en del projekter og regner med at byde på flere større projekter i det nye år".

I Munck Gruppen arbejder vi systematisk med uddannelse af medarbejdere og med forbedring af arbejdsmiljøet. Som en del af koncernens CSR-politik opretter vi hvert år et stort antal praktikpladser, arbejdsprøvninger og særlige ansættelser, og som et ny indsatsområde er det besluttet at arbejde positivt og konkret på integration af flygtninge med asyl.

På basis af en fornuftig ordrebeholdning forventer vi en fortsat god aktivitet i det kommende år.

 

Ny bestyrelsesformand

Jens Kronborg, som har været formand for bestyrelsen i Munck Gruppen A/S gennem en lang årrække, har valg at trække sig fra denne post men fortsætter dog i bestyrelsen for enkelte datterselskaber. Som ny bestyrelsesformand i Munck Gruppen A/S indtræder Søren Greve (49), som har en lang erhvervsbaggrund i Shell, både internationalt og som direktør for Shell i Danmark.

 

Yderligere information hos adm. direktør Hans Christian Munck på 63 31 35 35.

Se flere nyheder