Kloakering af åbent land

Da vores søer og vandløb stadig bliver forurenet af bortledt spildevand fra ejendomme uden for byerne, har Folketinget vedtaget, at kloakeringen i det åbne land skal forbedres inden for en forholdsvis kort årrække.

 

Anlægsarbejderne udføres som oftest med et minimum af opgravning. Der anvendes i stort omfang styret boring og pløjning for etablering af systemerne, hvorved gener minimeres for bl.a. trafikafvikling. Samtidig er fremdriften af anlægsarbejderne herved klart forbedret.

 

        

 

Muncks LPS 2000 tryksystem er en suveræn løsning på tryksat kloakering i det åbne land. Systemet er på verdensplan etableret for ca. 1 mill. ejendomme, og i Danmark har vi siden 2002 etableret ca. 20.000 LPS mini-pumpestationer for en lang række forsyningsselskaber.

 

Der er udført projekter i totalentreprise, hovedentreprise og fagentreprise. Vore erfarne folk på dette speciale har stor fokus på servicering af de enkelte lodsejere, således at den enkelte borger oplever får en positiv oplevelse af hele processen ved kloakeringen.

 

 

Nyheder fra Munck Forsyningsledninger

23

JAN

Munck Gruppen øger omsætningen – og ser fremad efter hårde år i Island

Munck Gruppen A/S har i regnskabsåret 18/19 øget sin omsætning til 2,25 mia. DKK, hvilket er ca. 10 % højere end året før. Koncernens resultat ender på 15 mio. DKK før skat.

18

DEC

Munck Forsyningsledninger deltog i 'Praktisk No-Digger-Dag 2019'

Som et led i at udbrede kendskabet til No-Dig-løsninger, og derigennem forhåbentlig tiltrække nye kvalificerede kollegaer, har Munck Forsyningsledninger deltaget i dagsarrangement ’Praktisk No-Digger-Dag 2019’ på EUC i Køge.

->  Se alle nyheder