Munck Forsyningsledninger
Sorter på

Kloak og klimasikring

 • Ledningsomlægninger i Gladsaxe for letbanen

  Ledningsomlægninger i Gladsaxe for letbanen

  ->  Se referencen

 • Skybrudsprojekt på Peter Bangs Vej

  Skybrudsprojekt på Peter Bangs Vej.

  ->  Se referencen

 • Skive Vand A/S - Renovering og separering af Viborgvej - etape 1 og 2

  På Viborgvej i Skive er Munck Forsyningsledninger i gang med renovering og separering af kloaksystemet. Der er 4 etaper i Projektet.

  ->  Se referencen

 • Kloaksanering af Nr. Lyndelse

  Opgravning og udskiftning af udvalgte ledningsstræk samt etablering af ~ 100 m ø1200 BT rørbassin ved Nr. Lyndelse på Midtfyn.

  ->  Se referencen

 • Forsyningsledninger område 9 og 10 Slagelse Midtby, Kloakentreprisen

  Som led i udbygning af fjernvarmeforsyningen i Slagelse har man valgt en udbygningsplan for et stort område i Slagelse som skal udbygges over en årrække.

  ->  Se referencen

 • Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S - Seperatkloakering på Nørredige

  Udførelse af kloak-, jord- og belægningsarbejder i forbindelse med kloakseparering af 1200 m fællesledning.

  ->  Se referencen

 • Rammeaftale for kloakreparationer m.v. for BlueKolding A/S

  Rammeaftalen består af beredskab til løbende reparation af kloakledninger og brønde m.v. samt udførelse af kloakarbejder i forbindelse med mindre lokale byggemodningsarbejder.

  ->  Se referencen

 • Ledningsomlægninger på Nyborgvej, Odense

  Projekt med høje krav til overpumpning af eksisterende ledninger.

  ->  Se referencen

 • Skive Kaserne - Seperatkloakering

  Seperatkloakering af fælleskloak på Skive Kasernes område.

  ->  Se referencen

 • Kloakseparering i Nr. Søby

  Entreprisen omfatter separering af hovedkloakkerne i Nr. Søby by samt nedbrydning af renseanlæg og etablering af nyt regnvandsbassin.

  ->  Se referencen

 • Sanering af Dagmarsgade - Ringsted

  Sanering af Dagmarsgade - Ringsted

  ->  Se referencen

 • HORSEDAMMEN BASSIN FASE 2

  Horsedammen Bassin fase 2

  ->  Se referencen

 • Nyudstykning i Egtved

  Etablering af spildevandskloak. Afrømning og bortskaffelse af muldjord samt installation af nye brønde.

  ->  Se referencen

 • Kloakering af sommerhusområde - Rågeleje-Udsholt

  Kloakering af sommerhusområde - Rågeleje-Udsholt

  ->  Se referencen

 • Ny regnvandsledning på Ørbækvej, Odense

  Projektet omhandler anlæg af regnvandsledning i centrum af Odense.

  ->  Se referencen

 • Energi Viborg Vand A/S - Etablering af ny trykledning

  Opgradering af eksisterende ledning ved pipe-bursting samt installation af nye brønde. Nedgravning af 2,5 km trykledning, blandt andet i eksisterende cykelsti.

  ->  Se referencen

 • Mariagerfjord Vand A/S - Afskæring af Mariager og Assens Renseanlæg, E2

  Munck Forsyningsledninger a/s etablerer for Mariagerfjord Vand A/S en afskærende ledning fra en ny pumpestation i Mariager til en ny afskærende ledning ved Fladbjerg.

  ->  Se referencen

 • Regnvandsbassin i Bellinge Fælled

  Entreprisen omhandler etablering af regnvandsbassin forud for byggemodning af byggegrundsudstykninger i Bellinge Fælled.

  ->  Se referencen

 • Faaborg Vand - Kloakseparering i Østerbrogade-kvarteret

  Faaborg Vand - Separering og hastighedsdæmpende foranstaltninger af Østerbrogade-kvarteret i Faaborg.

  ->  Se referencen

 • Omlægning af kloakledninger i Sandkrogen

  Omlægning af kloakledninger i Sandkrogen, Gladsaxe Kommune

  ->  Se referencen

 • Kerteminde Forsyning - Spildevand A/S

  Separeringsprojektet består af adskillelse af regn- og spildevand ved nyanlægning af et regnvandssystem og sliplining af eksisterende fællesledning til nyt spildevandssystem.

  ->  Se referencen

 • Pumpestation Stenstrup

  Entreprisen omhandler etablering af ny pumpestation i Hundetofte.

  ->  Se referencen

 • Vandcenter Syd - Byggemodning Dahlsvej

  Byggemodning af 20,5 HA ved Skt. Klemens i Odense.

  ->  Se referencen

Nyheder fra Munck Forsyningsledninger

23

JAN

Munck Gruppen øger omsætningen – og ser fremad efter hårde år i Island

Munck Gruppen A/S har i regnskabsåret 18/19 øget sin omsætning til 2,25 mia. DKK, hvilket er ca. 10 % højere end året før. Koncernens resultat ender på 15 mio. DKK før skat.

18

DEC

Munck Forsyningsledninger deltog i 'Praktisk No-Digger-Dag 2019'

Som et led i at udbrede kendskabet til No-Dig-løsninger, og derigennem forhåbentlig tiltrække nye kvalificerede kollegaer, har Munck Forsyningsledninger deltaget i dagsarrangement ’Praktisk No-Digger-Dag 2019’ på EUC i Køge.

->  Se alle nyheder