Munck Forsyningsledninger

Spildevandskloakering i det åbne land, Odense og Nordfyn

Kloakering af det åbne land og sommerhusområder i Odense og Nordfyns kommuner

Entreprisesum: Gns. kr. 17.500.000,- / år

Siden påbegyndelsen af VandCenter Syds (VCS) kloakering af det åbne land i 2002 har Munck Forsyningsledninger (MF) gennem gentagne vundne rammekontrakter – senest i 2010 – kloakeret over 2100 ejendomme i Odense og Nordfyns kommuner. Rammeaftalerne gælder såvel anlægsarbejder som pumpeleverancer, idet størsteparten af ejendommene er kloakeret tryksat med LPS-systemet.

Foruden ejendomme i det åbne land er der i 2015 kloakeret bl.a. sommerhusområdet ”Storkenhøj” nær Bogense, hvor der var konstateret terrænnært grundvand.

Efter VCSs udpegning og overordnede projektering af ejendomme for kloakering udfører MF detailprojektering samt dimensionering af tryksystemerne, og kundehåndtering foregår i nært samarbejde mellem VCS og MF, idet begge parter deltager i møder med lodsejere for aftale af placering af mini-pumpestationer på matriklerne. Al kundehåndtering under udførelse af arbejderne udføres af MFs erfarne medarbejdere.

I alt er udført tryksat kloakering – med både anlægsarbejder og pumpeleverancer - af 1060 ejendomme i Odense Kommune og 1086 ejendomme i Nordyns Kommune, svarende til i alt næsten 200 km trykledninger.

Hent pdf

Kategori: Tryksat kloakering

Periode: 01.2011 - 12.2018

Bygherre: VandCenter Syd a/s, Dorthe Fynsk Thomsen, tlf.: 63132419, Vandværksvej 7, 5000 Odense C

Entrepriseform: Rammeaftaler (anlægsarbejder og pumpeleverance)

->  Se flere referencer

Nyheder fra Munck Forsyningsledninger

23

JAN

Munck Gruppen øger omsætningen – og ser fremad efter hårde år i Island

Munck Gruppen A/S har i regnskabsåret 18/19 øget sin omsætning til 2,25 mia. DKK, hvilket er ca. 10 % højere end året før. Koncernens resultat ender på 15 mio. DKK før skat.

18

DEC

Munck Forsyningsledninger deltog i 'Praktisk No-Digger-Dag 2019'

Som et led i at udbrede kendskabet til No-Dig-løsninger, og derigennem forhåbentlig tiltrække nye kvalificerede kollegaer, har Munck Forsyningsledninger deltaget i dagsarrangement ’Praktisk No-Digger-Dag 2019’ på EUC i Køge.

->  Se alle nyheder