Munck Forsyningsledninger

Energi Fyn Net A/S, etablering af 60kv på Næsbyvej - Klosterbakken

Etablering af 60kv i indre by, Odense

Munck Forsyningsledninger har etableret 60Kv fra Næsbyvej ved havnen og ind til 60/10 stationen på Klosterbakken. Strækningen er i alt ca. 2000 meter. Traceet bød på store udfordringer både trafikalt og pladsmæssigt.

En del af strækket blev etableret ved hjælp af styret underboring. Dette gjorde sig bl.a. gældende under jernbanearealet, hvor der blev underboret 12 spor. Alle boringer er foretaget med Muncks egne maskiner.

Arbejdet omfatter:

  • Stripning af kabler
  • Diverse opgravninger for kabeltræk
  • Grubber for styret boring
  • Kabeltræk
  • Reetablering af flise og granit belagte arealer (egne brolæggere)
  • Bentonitfyldning af kabelrør for varmeledning
  • Styret underboring ved kryds og under baneareal
Hent pdf

Kategori: Elkabler

Periode: 04.2014 - 10.2014

Bygherre: Energi Fyn A/S, Sanderumvej 16, 5250 Odense SV

Entrepriseform: Underhåndsbud

Entreprisesum: Kr. 4.800.000,-

->  Se flere referencer

Nyheder fra Munck Forsyningsledninger

23

JAN

Munck Gruppen øger omsætningen – og ser fremad efter hårde år i Island

Munck Gruppen A/S har i regnskabsåret 18/19 øget sin omsætning til 2,25 mia. DKK, hvilket er ca. 10 % højere end året før. Koncernens resultat ender på 15 mio. DKK før skat.

18

DEC

Munck Forsyningsledninger deltog i 'Praktisk No-Digger-Dag 2019'

Som et led i at udbrede kendskabet til No-Dig-løsninger, og derigennem forhåbentlig tiltrække nye kvalificerede kollegaer, har Munck Forsyningsledninger deltaget i dagsarrangement ’Praktisk No-Digger-Dag 2019’ på EUC i Køge.

->  Se alle nyheder