Anlægsarbejde

2014-03-24 13.03.00.jpg
Birkeparken - Multiplads.jpg
Bogense midtby og marina.jpg
Bymidte til havn svendborg.jpg

 

Munck Forsyningsledninger a/s har rig erfaring med en lang række anlægsdiscipliner, hvor vi bl.a. udfører udgravninger, bundopbygninger og byggemodningsopgaver samt belægningsopgaver i forbindelse med anlæg af alt fra veje, fortove, cykelstier til parkeringspladser, fodboldbaner og boligudstykninger. Med kompetencer inden for belægning, beplantning, jord og beton, samt muligheden for at trække på vores søsterselskab Munck Asfalt a/s til asfalteringsdelen, er vi kompetente til selv at lede, projektere og udføre det samlede anlægsprojekt.

 

For at spare tid og penge samt skabe mindst mulig miljøbelastning anvender vi altid de nyeste teknikker, maskiner og værktøjer, herunder GPS-teknologi, så vi ikke flytter flere materialer end højest nødvendigt. På samme vis holder vi os konstant opdateret med den nyeste viden inden for anlægsbranchens fagområder.

 

Vi sætter en stor ære i at skabe succesfulde projekter, som afleveres i rette tid, til den aftalte kvalitet og til konkurrencedygtige priser. 

 

Læs mere om, hvad vi tilbyder inden for anlæg, her:

Kontaktperson

Johni Nordhald Bloch

Afdelingschef (Fyn)

Mobil 2060 0535

Send email

Jesper Asbjørn

Projektchef (Sjælland)

Mobil 2080 4664

Send email