Silkeborg Forsyning A/S - Distributionsnet Funder Bakke

Hent pdf

Kategori: Fjernvarmeledninger

Periode: 04.2014 - 11.2014

Entrepriseform: Hovedentreprise

Entreprisesum: Kr. 15.000.000,-

Silkeborg Forsyning A/S - Distributionsnet Funder Bakke

Med Silkeborg Forsyning A/S som bygherre har Munck Forsyningsledninger a/s varetaget opgaven som hovedentreprenør i forbindelse med gaskonvertering af Funder Bakke, og de næromlæggende områder.

Det 5 km lange distributionsanlæg er udført i Twinrør dimensioner op til Ø139,7+139,7/450. Til distributionsanlægget er der udført 3,75km stikledninger, det svarer til 137 forbrugere, der gav en tilslutnings procent på 70 %.

Funder Bakke er et meget kuperet areal, det har derfor været nødvendigt at udføre mange styrede underboringer. Der er under projektet blevet boret over 700m fjernvarmeledninger hvoraf den længste er på 95m.

Munck Forsyningsledninger a/s har derudover også bistået med gravearbejdet og klargørelse til anlæggelse af pumpe station på strækningen.

Se flere referencer