Faaborg Vand - Kloakseparering i Østerbrogade-kvarteret

Hent pdf

Kategori: Kloak og klimasikring

Periode: 02.2015 - 12.2015

Entrepriseform: Hovedentreprise

Entreprisesum: Kr. 11.600.000,-

Faaborg Vand - Kloakseparering i Østerbrogade-kvarteret

Denne hovedentreprise i Østerbrogade-kvarteret i Faaborg indeholdt meget komplekse gravearbejder i forbindelse med anlæg af nyt vej- og ledningsanlæg. Eftersom der ligeledes er tale om et yderst trafikeret og tæt bebygget byområde, bestående af mange gamle og dårligt funderede bygninger, stillede udførelsen store krav til koordinering, trafik- og logistikplanlægning med bygherre og myndigheder. Dette medførte en smidig og effektiv udførelsesproces, uden utilsigtet påvirkning af det omkringliggende miljø - herunder de aldrende bygninger.

 

Bygherres beskrivelse af projektet i udbudsmaterialet: Komplekse gravearbejder i forbindelse med anlæg af nyt vej- og ledningsanlæg i område med gamle og dårligt funderede bygninger i trafikerede områder.

 

Projektet omfattede i hovedtræk:

 

• Udførelse af regnvandsudløb til Faaborg Fjord
• Etablering af hævede flader i granit og ramper i asfalt og chaussesten
• Opgravning og bortkørsel af 8.500 m3 jord
• Levering og etablering af 2.300 m nye rør i Ø110-Ø560 i 2-7 m dybde
• Levering og etablering af udløbsbygværk i Faaborg Fjord
• Levering og udførelse af betonbygværker og betonbrønde
• Opbrydning og reetablering af 3.500 m2 asfaltbelægning (GAB + SLIDLAG) samt opbygning af ny vejkasse
• Levering og brolægning af 350 m2 klinker
• Levering og brolægning af 1.350 m2 chaussesten i bueforbandter
• Etablering af regnvandsbede samt beplantning som del af LAR-projekt
• Etablering af 12 vejbump samt vejmarkeringer
• El og inventar

Se flere referencer