Etablering af to søer med et slynget vandløb ved vådområde Apotekerengen i Kolding

Hent pdf

Kategori: Anlægsarbejder

Periode: 09.2015 - 11.2015

Bygherre: Kolding Kommune (Kontaktperson: Lotte Madsen, tlf. 2018 4171), Akseltorv 1, 6000 Kolding

Entrepriseform: Hovedentreprise

Entreprisesum: Kr. 1.900.000,-

Etablering af nyt vådområde i Kolding

Apotekerengen i Kolding skulle omdannes til et vådområde med to søer inkl. et slynget vandløb til den øverste sø.

Den nordlige sø på 5 ha blev anlagt ved etablering af et nyt dige, hvor den eksisterende sti krydsede Apotekerengen midt gennem området. Dertil etablerede MF et udløb fra søen gennem diget. Den nedre sø på 1,7 ha blev skabt ved at hæve udløbet fra søen og lede vandet via et stryg i den eksisterende opfyldning langs Lyshøj Allé til den eksisterende rørlagte underføring.

Det eksisterende vandløb gennem den øvre del af området blev fyldt til, og MF etablerede dernæst et nyt slynget tilløb til den nordlige sø. Fra den nordlige sø udførtes et stryg til det eksisterende vandløb, som med sit eksisterende slyngede forløb skulle bevares til den sydlige sø.

Anlægsarbejdet blev udført i et område bestående af beskyttet mose/eng efter naturbeskyttelsesloven. Dette indebar særlige krav til, at MF i både planlægningen og udførelsen af projektet - eks. ved kørsel og deponering mv. - tog store hensyn til den omgivende natur.

Se flere referencer