Helnæs Made – Etablering af vådområde

Hent pdf

Kategori: Anlægsarbejder

Periode: 09.2012 - 11.2012

Entrepriseform: Hovedentreprise

Entreprisesum: Kr. 1.200.000,-

Genskabelse af Helnæs Made

Entreprisen omhandler en række arbejder for Naturstyrelsen med henblik på genskabelse af naturområdet Helnæs Made. Opgaven gik ud på at hæve vandstanden på ca. 40 ha tidligere dyrkede landbrugsarealer og 20 ha naturarealer.

Arbejderne indebar bl.a. rydning af arealer for ikke-blivende beplantning, udgravning til nye åløb, etablering af grøfter fra dræn i områderne, terrænhævning mellem områderne, opfyldning af afvandingskanaler, udgravninger med paddeskrab, blokering af grøfter og stensikring af stryg, etablering af stemmeværk (Perstrup tunnelelement) samt diverse ledningsarbejder og sætning af betonbrønde med kuppelriste.

Se flere referencer