Fjernvarmeplan Horsens - rammeaftale + option

Hent pdf

Kategori: Fjernvarmeledninger

Periode: 01.2016 - 12.2024

Entrepriseform: Rammeaftale med miniudbud

Entreprisesum: Kr. 720.000.000,-

Projekter under rammeaftale for Fjernvarme Horsens A/S

I 2015 blev planen for konvertering fra naturgas til fjernvarme for Horsens området vedtaget.

Etableringen af fjernvarmenettet blev udbudt som en rammeaftale, hvor af der blev fundet fem entreprenører til at byde på de efterfølgende mini-udbud.

Munck Forsyningsledninger a/s vandt rammeaftalen og blev derfor tildelt første konverteringsområde “Priorsløkke”, samt alle mindre opgaver på under 3 mio. kr.

Munck Forsyningsledninger a/s har vundet og udfører følgende opgaver for Fjernvarme Horsens A/S:

Gaskonvertering:

  • Priorsløkke, 14,3 km. distributionsnet
  • Torsvang, 11,8 km. distributionsnet
  • Stensballe, 63,1 km. distributionsnet
  • Tyrsted, 35 km. distributionsnet
  • Horsens Vest, 58 km. distributionsnet
  • Egebjerg, 27,5 km. distributionsnet

Forsyningsledning:

  • Glentevej til Torsvang, 2,4 km. i DN200-DN300
  • Vejlevej, 2,9 km. i DN200-DN250
  • Langmarksvej, 3,2 km. i DN200-DN300

Samtlige af rammeaftalens projekter stiller høje krav til håndtering af såvel trafik som beboere og øvrige interessenter.

Se flere referencer