Rammeaftale med Nyborg Forsyning & Service A/S

Hent pdf

Kategori: Fjernvarmeledninger

Periode: 03.2018 - 02.2020

Entrepriseform: Rammeaftale (10 mio. DKK pr år)

Entreprisesum: Kr. 20.000.000,-

Rammeaftale for renovering og etablering af hoved- og stikledninger

NFS Varme A/S er et datterselskab af Nyborg Forsyning & Service A/S. Det blev etableret i 1964 og dækker nu ca. 90 - 95 % af Nyborg og Ullerslevs totale varmebehov. Munck Forsyningsledninger a/s har en rammeaftale med NFS, der dækker renovering og etablering af hovedledning og stikledninger i forsyningsområdet. Munck Forsyningsledninger a/s beskæftiger ca. 5 mand og omsætter for omkring 10 mio. DKK pr. år på denne opgave.

Se flere referencer