Nyborg Forsyning & Service A/S, Graveentreprise

Hent pdf

Kategori: Fjernvarmeledninger

Periode: 03.2018 - 02.2023

Entrepriseform: Rammeaftale, fagentreprise

Entreprisesum: Kr. 20.000.000,-

Rammeaftale for renovering og etablering af hoved- og stikledninger

NFS Varme A/S er et datterselskab af Nyborg Forsyning & Service A/S. Det blev etableret i 1964 og dækker nu ca. 90 - 95% af Nyborg og Ullerslevs totale varmebehov.

Munck Forsyningsledninger har en rammeaftale med NFS, der dækker renovering og etablering af hovedledning og stikledninger i forsyningsområdet.

Munck Forsyningsledninger beskæftiger ca. fem mand og omsætter for omkring 10 mio. DKK pr. år på denne opgave.

Se flere referencer