Rammeaftale med TREFOR Varme A/S

Hent pdf

Kategori: Fjernvarmeledninger

Periode: 01.2010 - 12.2023

Entrepriseform: Rammeaftale (fagentreprise)

Entreprisesum: Kr. 280.000.000,-

Rammeaftale med TREFOR Varme A/S

Vejle, Fredericia, Kolding og Middelfart er bundet sammen i et transmissionssystem - TVIS - som sikrer, at fjernvarmen flyttes fra producenterne til vekselstationer, der er placeret decentralt i de fire byer. Fra vekselstationerne overtager fjernvarmeselskaberne, herunder TREFOR Varme A/S, som ejer distributionsnettet for fjernvarme, ansvaret for at fordele fjernvarmen helt ud til kunderne.

Munck Forsyningsledninger har i mere end 30 år udført gravearbejde på udbygning og vedligeholdelse af fjernvarmeanlæg i hele Danmark, herunder bl.a. på rammeaftalen med TREFOR Varme A/S.

Rammeaftalen bliver udført som fagentreprise og omfatter jord- og belægningsarbejder i forbindelse med etablering af fjernvarmeledninger DN90-DN200, herunder både nyanlæg og renovering af distributionsnettet og transmissionsledning samt etablering af ca. 600 stik/år.

I hele aftalens løbetid har Munck Forsyningsledninger opretholdt driften af vagtordning. Vagtordningen indbefatter, at Munck Forsyningsledninger kan tilkaldes døgnets 24 timer 365 dage om året og være fremme på arbejdsstedet i TREFORs forsyningsområde inden for én time.

Ud over jord- og belægningsarbejder, omfatter rammeaftalen bl.a. også kontakt og koordinering med forbrugere, borgere og myndigheder etc.

Munck Forsyningsledninger har gennem udførslen af rammeaftalen udført entreprenørprojektering i form af bl.a. forundersøgelser, indhentning af LER-oplysninger, jordanalyser, udarbejdelse af tidsplaner, indhentning af myndighedstilladelser, udarbejdelse af skilte- og afmærkningsplaner samt fotoregistrering af arbejdsarealer og ejendomme.

Se flere referencer