Etablering og drift af 0,4–60 kv el-distributionsnet samt fiberinfrastruktur i Region Fyn

Hent pdf

Kategori: Elkabler

Periode: 04.2014 - 01.2019

Entrepriseform: Rammeaftale / miniudbud med direkte tildeling

Entreprisesum: Kr. 138.000.000,-

Etablering og drift af el og fiber

Fra 2014-2019 har Munck Forsyningsledninger, under rammeaftale med Energi Fyn, udført etablering og drift af 0,4-60 kv el-distributionsnet samt fiberinfrastruktur i hele Region Fyn. Der har i aftaleperioden været beskæftiget omkring 40 mand på opgaven.


Etablering og drift af el-distributionsnet
Opgaverne omfatter graveydelser for nedlægning af luftledninger i offentligt areal og helt ind til den enkelte lodsejer. Arbejdet er udført som almindeligt gravearbejde med tilhørende reetablering af fortov samt haveanlæg på privat grund. Dertil kommer skydning og styret underboring af vejunderføring mm.

Endvidere har Munck Forsyningsledninger håndteret en række driftsopgaver i hele region Fyn, hvor vi med meget kort varsel har foranlediget afspærring af arbejdsområdet, efter aftale med vejmyndighed, samt foretaget nødvendige opgravninger af kabelfejl og efterfølgende reetablering.

I forbindelse med kommende Letbane i Odense, har Munck Forsyningsledninger i tæt samarbejde med Energi Fyn, foretaget opgravning for genplacering af ”bløde” ledninger uden for yellow footprint på strækningen Tarup – Hjallese.

Etablering af fiberinfrastruktur
På denne del af rammeaftalen har Munck Forsyningsledninger udført gravearbejde, herunder eftertilslutninger samt erhvervstilslutninger og i-blæsning af fiber i hele region Fyn.

Arbejdet er udført som traditionel opgravning med reetablering af alle typer belægning. Ved svært trafikerede lokationer, eller under f.eks. vandløb, er No-Dig løsninger anvendt i form af underpresning eller styret underboring. Munck Forsyningsledningers maskinpark består af en bred vifte af det nyeste udstyr på markedet, og hermed er opgaverne blevet løst i egenproduktion.

Se flere referencer