Gartnerbyen P/S - Byggemodning af Nordlig Delområde

Hent pdf

Kategori: Anlægsarbejder

Periode: 05.2018 - 12.2019

Entrepriseform: Fagentreprise

Entreprisesum: Kr. 10.000.000,-

Entreprisen omhandler byggemodning af ca. 400 m vejtracé med afsluttende opbygning af vejkasse i Gartnerbyen.

 

Opbrydningsarbejder m.v. omfatter følgende:

 • Optagning af eksisterende bærelag indenfor entreprisegrænse
 • Afrømning
 • Udgravninger
 • Tørholdelse
 • Til- og påfyldning
 • Opbygning af bærelag for belægninger
 • Føringsrør for el mm

Etablering af forsyningsledninger m.m. omfatter følgende:

 • Kloakledningsarbejde - VandCenter Syd
 • Vandledninger - VandCenter Syd
 • Vejafvanding inkl. regnvandsledninger, brønde og drænledninger
 • Fjernvarmeledninger - Fjernvarme Fyn
 • El - gadelys
 • El - Energi Fyns ledninger
 • Kommunikation - ledninger for Stofa og TDC

Se flere referencer