HOFOR Gas og El, Kalvebod Brygge

Hent pdf

Kategori: Gasledninger

Periode: 05.2019 - 10.2019

Bygherre: HOFOR A/S, Majbrit Gjørup, tlf. 2795 3144, Ørestads Boulevard 35, 2300 København S

Entreprisesum: Kr. 11.000.000,-

HOFOR Gas og El, Kalvebod Brygge

 

Entreprisen omhandler etablering af ny gasledning og 10 kV kabel i Kalvebod Brygge fra Bernstorffgade til Fisketorvet på Kalvebod Brygge. Den store udfordring ved denne entreprise var trafik. Kalvebod Brygge er stærkt trafikeret og i sær krydsningen af Dybbøls bro og arbejdet i krydset ved Bernstorffgade stillede store krav til trafikafviklingen. Munck Forsyningsledninger a/s havde i hele udførselsperioden et tæt samarbejde med repræsentanter fra Vej og park og Københavns Kommunen. Arbejdet på Dybbøls bro og i krydset ved Bernstorffsgade blev udført som natarbejde.

Omfang:

  • Etablering og levering af 1100 meter Ø560 mm PE ledning, udført ved gravning
  • Trækning og levering af 1100 meter 10 kV kabel
  • Udlægning af 1300 m2 GAB og slidlag

 

 

 

Se flere referencer