HOFOR Gas og El, Kalvebod Brygge

Hent pdf

Kategori: Gasledninger

Periode: 05.2019 - 02.2020

Entrepriseform: Hovedentreprise

Entreprisesum: Kr. 11.000.000,-

HOFOR Gas og El, Kalvebod Brygge

Entreprisen omhandler etablering af ny gasledning og 10 kV kabel i Kalvebod Brygge fra Bernstorffgade til Fisketorvet på Kalvebod Brygge. Den store udfordring ved denne entreprise var trafikken. Kalvebod Brygge er stærkt trafikeret og især krydsningen af Dybbølsbro og arbejdet i krydset ved Bernstorffgade stillede store krav til trafikafviklingen.

Munck Forsyningsledninger havde i hele udførselsperioden et tæt samarbejde med repræsentanter fra Vej og Park og Københavns Kommune. Arbejdet på Dybbølsbro og i krydset ved Bernstorffsgade blev udført som natarbejde.

Omfang:

  • Etablering og levering af 1100 meter Ø560 mm PE-ledning, udført ved gravning
  • Trækning og levering af 1100 meter 10 kV kabel
  • Udlægning af 1300 m2 GAB og slidlag

Se flere referencer