Energinet - Nedgravning af 150 kV kabler ved Hinnerup N.

Hent pdf

Kategori: Elkabler

Periode: 06.2019 - 03.2020

Bygherre: Energinet, Tonne Kjærsvej 65, 7000 Fredericia. Kontaktperson: Steen Schütt, 7010 2244

Entrepriseform: Hovedentreprise

Entreprisesum: Kr. 9.300.000,-

Nedgravning af 150 kV kabler ved Hinnerup N

Munck Forsyningsledninger har for Energinet etableret ca. 2,4 km 150 kV kabler i to dobbelttracé ved Hinnerup.

Opgaven omhandlede bl.a. følgende:

  • Detailprojektering og planlægning af entreprisen, forundersøgelser og indhentning af tilladelser plus LER- oplysninger, samt kontakt til lodsejere og etablering af skurby
  • Jordarbejde i forbindelse med etablering af kabelgrave og muffegrave, samt efterfølgende reetablering - herunder oplagringspladser langs tracéet
  • Kabeltræk, lægning af dækplader og advarselsnet, samt ca. 800 meter styret underboringer i tracéet og det hertil forbundne jordarbejde
  • Rørtræk og iblæsning af fiberkabler, påfyldning af betonit i alle underboringsrør og rør i åben grav, samt reetablering af krydsende og langsgående dræn i tracéet
  • Håndtering og / eller beskyttelse af krydsende ledninger og rørføringer herunder også dræn, samt jordarbejde i forbindelse med etablering af jordingsanlæg i muffegravene og etablering og dokumentation af jordingsanlægget
  • Dokumentation og kvalitetssikring af hele projektet

Se flere referencer