Energinet - Nedgravning af 150 kV kabler ved Hinnerup N.

Hent pdf

Kategori: Elkabler

Periode: 06.2019 - 03.2020

Bygherre: Energinet, Tonne Kjærsvej 65, 7000 Fredericia

Entrepriseform: Projekt

Entreprisesum: Kr. 7.000.000,-

Energinet - Nedgravning af 150 kV kabler ved Hinnerup N.

Munck Forsyningsledninger a/s er i gang med et projekt ved Hinnerup, hvor vi for Energinet etablerer cirka 2,4 km. 150 kV kabler i 2 dobbelttracé.

Opgaven omfatter følgende:

Detailprojektering og planlægning af entreprisen, forundersøgelser og indhentning af tilladelser plus LER- oplysninger, samt kontakt til lodsejere og etablering af skurby.

Der foretages jordarbejder i forbindelse med etablering af kabelgrave og muffegrave samt efterfølgende reetablering, - herunder oplagringspladser langs tracéet.

Der udføres kabeltræk, lægges dækplader og advarselsnet, og der foretages underboringer i tracéet og de hermed forbundne jordarbejder (ca. 800 meter).

Rør til fiberkabler trækkes og der iblæses fiberkabler. Alle underboringsrør og rør i åben grav påfyldes Betonit, og krydsende samt langsgående dræn i tracéet reetableres.

Håndtering og / eller beskyttelse af krydsende ledninger og rørføringer herunder også dræn. Endvidere jordarbejde i forbindelse med etablering af jordingsanlæg i muffegravene, samt etablering og dokumentation af jordingsanlægget.

Der opsættes afmærkningspæle og foretages dokumentation og kvalitetssikring af hele projektet.

Se flere referencer