TREFOR Vand A/S - Jord- og rørarbejde i forbindelse med nyanlæg, renovering, stik og brud

Hent pdf

Kategori: Vandledninger

Periode: 01.2017 - 05.2020

Bygherre: TREFOR Vand A/S, Kokbjerg 30, 6000 Kolding, Kontaktperson: Lars Skjerning

Entrepriseform: Rammekontrakt

TREFOR Vand A/S - Jord- og rørarbejde i forbindelse med nyanlæg, renovering, stik og brud

Munck Forsyningsledninger har siden 2010 haft rammeaftalen med TREFOR Vand. Seneste rammeaftale trådte i kraft i 15.05.2017 og løb indtil 15.05.2021. Rammeaftalen omfattede jord- og rør-, montage- og smedearbejde i forbindelse med nyanlæg, renovering, stik og brud.

I hele aftalens løbetid har Munck Forsyningsledninger opretholdt driften af vagtordning. Vagtordningen indbefattede, at Munck Forsyningsledninger kunne tilkaldes døgnets 24 timer 365 dage om året og være fremme på arbejdsstedet i TREFOR's forsyningsområde inden for én time.

Opgaven omfattede etablering af ca. 30 – 35 kilometer vandledning årligt i dimensionerne Ø32 – Ø500. I gennemsnit har vi på rammeaftalen fuldtidsbeskæftiget ca. 7 funktionærer og ca. 45 timelønnede.

På opgaverne for TREFOR Vand har svejsemetoderne både omfattet stuksvejsning og el-muffesvejsning og er udført af Munck Forsyningsledningers egne smede og montører.

Håndtering af hygiejne har været et naturligt og vigtigt parameter på alle opgavetyper, da høj drikkevandskvalitet har været i højsædet. Hygiejnen er håndteret iht. TREFOR Vand’s forskrifter, og alle personer beskæftiget på opgaverne har gennemført de krævede hygiejnekurser og opfølgningsforløb.

Kvalitetssikring er udført efter principperne i ISO 9001, som Munck Forsyningsledningers kvalitetssikringssystem er opbygget efter. Omfanget af kvalitetssikring er blevet styret af kontrolplanen. Til styring af processer og flow er der anvendt Envidans Envi-Projekt.

På nærværende rammeaftale har Munck Forsyningsledninger udført entreprenørprojektering i form af bl.a. forundersøgelser til fastlæggelse af tracé, plan for prøvehuller, udarbejdelse af planer for håndtering af fremmedledninger, LER-undersøgelser, jordanalyser og jordhåndteringsplaner, udarbejdelse af tidsplaner, udarbejdelse af estimater for de enkelte opgaver, indhentning af myndighedstilladelser, udarbejdelse af skilte- og afmærkningsplaner, fotoregistrering af ejendomme m.m.    

Se flere referencer