FFV Spildevand A/S: Kloaksanering af Nr. Lyndelse

Hent pdf

Kategori: Kloak og klimasikring

Periode: 05.2018 - 12.2018

Entrepriseform: Hovedentreprise

Entreprisesum: Kr. 5.300.000,-

Separatkloakering og udskiftning af udvalgte ledningsstræk

Denne entreprise omfatter separatkloakering og udskiftning af udvalgte ledningsstræk i byområde, samt etablering af 100 m ø1200 BT rørbassin ved Nr. Lyndelse på Midtfyn. Ifm. med kloakarbejdet opbrydes veje og fortov i ledningstraceet. På Smedestrædet, hvor der etableres rørbassin, udskiftes belægningen i hele vejens bredde.

Entreprisen indeholder følgende omtrentlige hovedmængder:

Fællesvandsledninger:

 • Hovedledninger: Ø160 mm plast 75 m
 • Drosselledning fra rørbassin: Ø200 mm BT 5 m
 • Hovedledninger: Ø200/Ø250 mm plast 451 m
 • Hovedledninger: Ø315 mm pp 50 m
 • Hovedledninger: Ø450 mm pp 40 m
 • Hovedledninger: Ø1200 mm BT 95 m
 • Stikledninger: Ø160 mm pp 43 stk.

Regnvandsledninger:

 • Hovedledninger: Ø250 mm pp 203 m
 • Hovedledninger: Ø450 mm pp 45 m
 • Hovedledninger: Ø560 mm pp 97 m
 • Stikledninger: Ø160 mm pp 10 stk. 

Brønde:

 • Brønde: pp Ø600 mm plast 12 stk.
 • Brønde: beton Ø1250 mm BT 6 stk.
 • Brønde: beton Ø1500 mm BT 2 stk.
 • Vejbrønde: Ø315 mm pvc 28 stk.

Belægninger:

 • Retablering af vej med asfaltbelægning m.m.: ca. 2.000 m2
 • Granit og betonkantsten
 • Chaussestensoverkørsler
 • Opstribningsarbejder i thermoplast
 • Fortov inkl. chaussestensbånd
   

Se flere referencer