Kloaksanering af Nr. Lyndelse

Hent pdf

Kategori: Kloak og klimasikring

Periode: 05.2018 - 12.2018

Entrepriseform: Hovedentreprise

Entreprisesum: Kr. 5.300.000,-

Denne entreprise omfatter separatkloakering og udskiftning af udvalgte ledningsstræk i byområde, samt etablering af ~ 100 m ø1200 BT rørbassin ved Nr. Lyndelse på Midtfyn. I forbindelse med kloakarbejdet opbrydes veje og fortov i ledningstraceet. På Smedestrædet, hvor der etableres rørbassin, udskiftes belægningen i hele vejens bredde. 

 

Entreprisen indeholder følgende omtrentlige hovedmængder:

 

Fællesvandsledninger: 

Hovedledninger Ø160 mm plast 75 m
Drosselledning, fra rørbassin Ø200 mm BT 5 m
Hovedledninger Ø200/Ø250 mm plast 451 m
Hovedledninger Ø315 mm pp 50 m
Hovedledninger Ø450 mm pp 40 m
Hovedledninger Ø1200 mm BT 95 m
Stikledninger Ø160 mm pp 43 stk.

 

Regnvandsledninger: 

Hovedledninger Ø250 mm pp 203 m
Hovedledninger Ø450 mm pp 45 m
Hovedledninger Ø560 mm pp 97 m
Stikledninger Ø160 mm pp 10 stk.

 

Brønde: 

Brønde, pp Ø600 mm plast 12 stk.
Brønde, beton Ø1250 mm BT 6 stk.
Brønde, beton Ø1500 mm BT 2 stk.
Vejbrønde Ø315 mm pvc 28 stk.

 

Belægninger: 

Retablering af vej med asfaltbelægning m.m. - ca. 2.000 m2
Granit og betonkantsten
Chaussestensoverkørsler
Opstribningsarbejder i thermoplast
Fortov inkl. chaussestensbånd

Se flere referencer