VandCenter Syd: Ny vandforsyning ved Søparken i Odense

Hent pdf

Kategori: Styret boring

Periode: 06.2018 - 06.2018

Entrepriseform: Underentreprise

Entreprisesum: Kr. 1.000.000,-

Styret underboring ved Søparken i Odense

En 450 meter lang boring i dimension Ø450 mm.

Ø355 mm medierør blev skubbet ind i foringsrøret inden itrækning af rør. Arbejdet blev udført med vores Tracto Technik 28N boremaskine og under særlig hensyntagen til strenge miljøkrav, da området rummer stor diversitet af både fauna og flora.

Pga. den geografiske placering blev der ligeledes benyttet ekstra bentonitpumpe og udrullet forlængede føringsslanger for at minimere færdsel i området - og således undgå unødige påvirkninger af området.

Borearbejdet stod på i tre dage og blev udført til aftalt tid og pris.

Se flere referencer