VandCenter Syd - Ny vandforsyning ved Søparken i Odense

Hent pdf

Kategori: Styret boring

Periode: 06.2018 - 06.2018

Entrepriseform: Underentreprise

Entreprisesum: Kr. 1.000.000,-

Udførelse af 1 stk. styret underboring.

 

En 450 meter lang boring i dimension Ø 450 mm. Ø 355 mm medierør blev skubbet ind i foringsrøret inden itrækning af rør. Arbejdet blev udført med vores Tracto Technik 28N boremaskine, og under særlig hensyntagen til strenge miljøkrav da området rummer stor diversitet af både fauna og flora.

 

Pga. den geografiske placering blev der ligeledes benyttet ekstra bentonit pumpe og udrullet forlængede føringsslanger for at minimere færdsel i området - og således undgå unødige påvirkninger af området.

 

Borearbejdet stod på i 3 dage, og blev udført til aftalt tid og pris.

Se flere referencer