Evida: Kompressorstationer i Glansager og Bolderslev

Hent pdf

Kategori: Gasledninger

Periode: 03.2020 - 10.2020

Entrepriseform: Totalentreprise

Entreprisesum: Kr. 42.000.000,-

Kompressorstationer i Glansager og Bolderslev

Munck Forsyningsledninger udfører i 2020 to kompressorbygninger for Evida i Sønderjylland.

Projektet omfatter støbning af både kompressor-rum og el-rum for begge kompressorstationer. I Glansager støbes der to kompressor-rum og et el-rum, mens der i Bolderslev støbes tre kompressor-rum og et el-rum.

For begge kompressorstationer hører alle installationer og tilhørende arbejder med herunder:

  • Levering og montage af døre
  • Levering og installation af traverskran
  • Levering og installation af luftkompressor
  • El-arbejder
  • Ventilationsarbejde
  • Gravearbejder
  • Etablering af sandpude
  • Kloakarbejder
  • Arbejde med stålkomponenter samt plast- og stålledninger

Foruden kompressorstationerne bliver der i Glansager gravet 520 meter fællesgrav til transmissionsledninger, hvoraf noget er udført som styret underboring udført af Munck Forsyningsledningers egen No-Dig afdeling.

Opgaven udføres i samarbejde med flere underentreprenører, hvilket medfører en del planlægning og koordinering.

Se flere referencer