TDC A/S - Banekrydsning fra Remisen i Padborg

Hent pdf

Kategori: Styret boring

Periode: 11.2018 - 11.2018

Bygherre: TDC A/S, Teglholmsgade 1-3, 2450 København SV

Entreprisesum: Kr. 98.000,-

Styret underboring under banen fra Remisen i Padborg.

I forbindelse med et TDC projekt i Padborg skulle banearealet krydses. Banekrydsningen blev foretaget som styret underboring, og blev udført af Munck Forsyningsledningers egen NO-Dig afdeling.

 

Boringen var 43 meter lang, og blev udført i Ø110 mm SDR17. Munck Forsyningeledninger a/s stod for både levering og svejsning af rør, herunder fjernelse af vulster. Da overcut holdes på 20 %, blev der ikke udført efterinjicering.

 

Undergrunden var fin at bore i, og boringen forløb uden problemer.

Se flere referencer