TDC A/S: Banekrydsning fra Remisen i Padborg

Hent pdf

Kategori: Styret boring

Periode: 11.2018 - 11.2018

Entrepriseform: Fagentreprise

Entreprisesum: Kr. 98.000,-

Styret underboring under banen fra Remisen i Padborg.

I forbindelse med et TDC’s projekt i Padborg skulle banearealet krydses. Banekrydsningen blev foretaget som styret underboring og blev udført af Munck Forsyningsledningers egen No-Dig afdeling.

Boringen var 43 meter lang og blev udført i Ø110 mm SDR17. Munck Forsyningsledninger stod for både levering og svejsning af rør, herunder fjernelse af vulster. Da overcut holdes på 20%, blev der ikke udført efterinjicering.

Undergrunden var fin at bore i, og boringen forløb uden problemer.

Se flere referencer