EWII A/S: Etablering af Grejsdalen - fiberkabelforbindelse

Hent pdf

Kategori: Styret boring

Periode: 01.2021 - 03.2021

Entrepriseform: Fagentreprise

Entreprisesum: Kr. 1.250.000,-

Etablering af Grejsdalen - fiberkabelforbindelse

Projektet omhandler etablering af fiberforbindelse i Ø160 mm PE-foringsrør igennem Natura2000 (naturbeskyttelses-område) i fredsskovområde ved Grejsdalen nord for Vejle med særlig hensyntagen til flora og fauna for området.

Opgaven bestod i udførelse af 1.200 mm foringsrør igennem Grejsdalen, hvoraf de 1.001 meter blev installeret ved styret underboring. Røret var et Ø160mm PE100 SDR5 foringsrør, inkl. rørleverance og svejsearbejde. PE100 SDR5 blev valgt ud fra betragtning om, at området er gammelt istidslandskab, dvs. man kunne forvente større forekomster af sten mm. Nyt fiberkabel er bygherreleverance fra EWII A/S.

I dispensationen fra Miljøstyrelsen var der beskrevet særlige krav bl.a. med hensyn til undgåelse af blow-up. Dette blev dog ikke aktuelt, da opgaven blev gennemført uden blow-up forekomster.

Udvalgte arbejder:

  • Afsætning af tracé igennem vådområde, boringer afsat iht. projekteret plan fra EWII A/S. Ledninger er efterfølgende indmålt med GPS. Boringer er udført med en gennemsnitsdybde på 6-10 meter under terræn, bl.a. til undgåelse af blow-up og udfordring med opdriftssikring i vådområde.
  • Dybdesonde blev anvendt til at styre borearbejdet for konstant lokalisering af boringen. Dette via søgemand gående på terræn i gummistøvler eller waders.
  • Kontrol af alle vulster efter endt udførelse af stuksvejsning af de 1.200 meter PE-ledning, således der ikke ville være kanter / grater, som kunne genere det nye fiberkabel ifm. itrækningen. 

Borearbejdet er udført med vores egen Tracto Technic TT28N maskine (28 tons trækkraft). De 1.001 meter er fordelt på tre boringer på hhv. 381, 225 og 395 meter. Munck Forsyningsledningers anlægsafdeling har stået for alt gravearbejde til start og sluthuller, igravning af nyt foringsrør, hvor jorden var egnet og bæredygtig til gravearbejde. Itrækning af nyt fiberkabel, udlægning af jernpladevej/plads, vandforsyning til borearbejdet og endelig retablering efter disse arbejder, m.v.

Se flere referencer