Etablering af fjernvarmeledninger under Bygholm Å

Hent pdf

Kategori: Styret boring

Periode: 02.2021 - 03.2021

Entrepriseform: Rammeaftale

Entreprisesum: Kr. 1.200.000,-

Dette projekt omhandler udførelse af styret underboring af 2 stk. parallelboringer ø560 mm inkl. levering og svejsning af ø560 mm PE100 SDR17 foringsrør for nye fjernvarmeledninger under Bygholm Å ved Horsens. Der er tale om en effektiv længde på 2 x 178 meter styret underboring.

 

Opgaven bestod i levering og installering af ø560 mm. PE-rør, inkl. rørleverance og svejsearbejde, til anvendelse som beskyttelsesrør for nye fjernvarmeledninger. Nye fjernvarmeledninger er bygherreleverance.

 

Udvalgte arbejder:

 

  • Afsætning af tracé igennem å-dal, boringer afsat iht. projekteret plan fra Fjernvarme Horsens. Ledninger er efterfølgende indmålt med GPS. Boringen er placeret ca. 5-6 meter under terræn og 6 meter under bundløb af Bygholm Å (2 meter dyb) - grundet hensyntagen til blow-up og opdriftssikring ved vandløb. PE-rør blev vandfyldt inden itrækning for at mindske overflademodstanden i boregangen pga. opdrift.

 

  • Dybdesonde blev anvendt til at styre borearbejdet for konstant lokalisering af boringen via søgemand fra terræn (walkover).

 

  • Kontrol af alle vulster - efter endt udførelse af stuksvejsning af de 2 x 178 meter PE-ledning, således der ikke ville være kanter/grater, som kunne genere de nye fjernvarmerør ifm. itrækningen.

 

Borearbejdet er udført med Munck Forsyningsledningers egen Tracto Technic TT28N maskine (28 tons trækkraft). De 356 meter er fordelt på 2 parallelle boringer på hver 178 meter.

 

Munck Forsyningsledningers anlægsafdeling har stået for alt gravearbejde til start og sluthuller, itrækning af ny fjernvarmeledning i foringsrør, samt videreførelse af fjernvarmeledninger ifm. overordnet projekt og endelig retablering efter disse arbejder m.v.

Se flere referencer