Etablering af fjernvarmeledninger under Bygholm Å

Hent pdf

Kategori: Styret boring

Periode: 02.2021 - 03.2021

Entrepriseform: Rammeaftale

Entreprisesum: Kr. 1.200.000,-

Etablering af fjernvarmeledninger under Bygholm Å

Dette projekt omhandler udførelse af styret boring af 2 stk. parallelboringer Ø560 mm inkl. levering og svejsning af Ø560 mm PE100 SDR17 foringsrør for nye fjernvarmeledninger under Bygholm Å ved Horsens. Der er tale om en effektiv længde på 2 x 178 meter styret underboring.

Opgaven bestod i levering og installering af Ø560 mm PE-rør, inkl. rørleverance og svejsearbejde til anvendelse som beskyttelsesrør for nye fjernvarmeledninger. Nye fjernvarmeledninger er bygherreleverance.

Udvalgte arbejder:

  • Afsætning af tracé igennem ådal, boringer afsat iht. projekteret plan fra Fjernvarme Horsens. Ledninger er efterfølgende indmålt med GPS. Boringen er placeret ca. 5-6 meter under terræn og 6 meter under bundløb af Bygholm Å (2 meter dyb) - grundet hensyntagen til blow-up og opdriftssikring ved vandløb. PE-rør blev vandfyldt inden itrækning for at mindske overflademodstanden i boregangen pga. opdrift.
  • Dybdesonde blev anvendt til at styre borearbejdet for konstant lokalisering af boringen via søgemand fra terræn (walkover).
  • Kontrol af alle vulster - efter endt udførelse af stuksvejsning af de 2 x 178 meter PE-ledning, således der ikke ville være kanter/grater, som kunne genere de nye fjernvarmerør ifm. itrækningen. 

Borearbejdet er udført med Munck Forsyningsledningers egen Tracto Technic TT28N maskine (28 tons trækkraft). De 356 meter er fordelt på to parallelle boringer på hver 178 meter.

Munck Forsyningsledningers anlægsafdeling har stået for alt gravearbejde til start og sluthuller, itrækning af ny fjernvarmeledning i foringsrør, samt videreførelse af fjernvarmeledninger ifm. overordnet projekt og endelig retablering efter disse arbejder m.v.

Se flere referencer