Vandprojekter for GEV

Hent pdf

Kategori: Vandledninger

Periode: 01.2010 - 12.2022

Entrepriseform: Fagentreprise

Fagentrepriser for nyanlæg og renovering af vandledninger

Munck Forsyningsledninger a/s har siden 2010 løbende udført projekter for GEV inden for el og fjernvarme og siden 2015 har arbejdet også omhandlet vandprojekter. Arbejderne omfatter jord- og belægningsarbejde i forbindelse med nyanlæg og renovering af vandledninger i dimensionerne Ø32 – Ø200.

Herunder er en række udvalgte projekter for GEV:

Lupinvænget: Etablering af ca. 550m vandledning Ø110-160
Kategori: Vand, el og gadelys | Udført: 2021 | Sum: 700.000 kr. | Beskæftiget: Ca. 6-8 mand
 
Bygvænget – Grønningen: Etablering af ca. 550m vandledning Ø110-Ø160
Kategori: Vand, el og gadelys | Udført: 2021 | Sum: 1,2 mio. kr. | Beskæftiget: Ca. 6-8 mand
 
Lyngsåparken-Trehøjevej: Etablering af ca. 350m vandledning Ø200
Kategori: Vand | Udført: 2020 | Sum: 223.000 kr. | Beskæftiget: Ca. 6-8 mand
 
Rugvænget og Havrevænget: Etablering af ca. 350m vandledning Ø32-Ø75
Kategori: Vand og el | Udført: 2020| Sum: 885.000 kr. | Beskæftiget: Ca. 6-8 mand
 
Lyngsøvej og Hybenvej: Etablering af vandledning Ø32-Ø75
Kategori: Vand, el, fjernvarme og gadelys | Udført: 2019| Sum: 132.000 kr. | Beskæftiget: Ca. 6-8 mand

På flere af projekterne er der udført styrede underboringer. De er udført af Munck Forsyningsledningers egen ”no-dig”-afdeling, mens asfaltarbejdet hovedsageligt er udført af Munck Asfalt.

På alle Muncks projekter er der stor fokus på kvalitetssikring, der er udført efter principperne i ISO 9001, som Munck Forsyningsledningers kvalitetssikringssystem er opbygget efter.

På alle vandprojekter for GEV har håndtering af hygiejne været et naturligt og vigtigt parameter, da høj drikkevandskvalitet har været i højsædet, og alle personer beskæftiget på opgaverne har gennemført de krævede hygiejnekurser og opfølgningsforløb.

Se flere referencer