DIN forsyning A/S. Rammeaftale: nyanlæg, renovering, stik og brud

Hent pdf

Kategori: Vandledninger

Periode: 01.2017 - 12.2021

Entrepriseform: Fagentreprise (rammeaftale)

Entreprisesum: Kr. 6.000.000,-

Fagentreprise og rammeaftale for nyanlæg og renovering af vandledninger

Munck Forsyningsledninger a/s har siden 2010 haft rammeaftalen med DIN Forsyning. Seneste rammeaftale blev indgået i 2017 og omfattede jord- og belægningsarbejde i forbindelse med nyanlæg, renovering, stik og brud. I hele aftalens løbetid har Munck Forsyningsledninger opretholdt driften af vagtordning. Vagtordningen indbefatter, at Munck Forsyningsledninger kan tilkaldes døgnets 24 timer 365 dage om året og være fremme på arbejdsstedet i DIN Forsynings forsyningsområde inden for én time.

Opgaven omfatter etablering af vandledning i dimensionerne Ø32 – Ø500. I gennemsnit har vi på rammeaftalen fuldtidsbeskæftiget ca. 1 funktionær og ca. 6 timelønnede. Styrede underboringer er udført af Munck Forsyningsledningers egen ”no-dig”-afdeling, mens asfaltarbejdet hovedsageligt er udført af Munck Asfalt. Håndtering af hygiejne har været en naturlig og vigtig parameter på alle opgavetyper, da høj drikkevandskvalitet har været i højsædet, og alle personer beskæftiget på opgaverne har gennemført de krævede hygiejnekurser og opfølgningsforløb.

Kvalitetssikring er udført efter principperne i ISO 9001, som Munck Forsyningsledningers kvalitetssikringssystem er opbygget efter. Kvalitetsledelsessystemet omfatter bl.a. procedure for kvalitetsstyring af arbejdets planlægning og udførelse og er underlagt en uvildig 3. parts kontrol. Omfanget af kvalitetssikring er blevet styret af aftalens kontrolplan. Munck Forsyningsledninger er desuden certificeret efter ISO 14001 og DS/ISO45001.

På nærværende rammeaftale har Munck Forsyningsledninger udført entreprenørprojektering i form af bl.a. forundersøgelse, udarbejdelse af planer for håndtering af fremmedledninger, indhentning af LER-oplysninger, jordanalyser og jordhåndteringsplaner, udarbejdelse af tidsplaner, indhentning af myndighedstilladelser, udarbejdelse af skilte- og afmærkningsplaner, fotoregistrering af arbejdsarealer og ejendomme samt as-built tegninger m.fl.

Se flere referencer