Novafos: Gravearbejde i forbindelse med vandledningsarbejde

Hent pdf

Kategori: Vandledninger

Periode: 01.2019 - 12.2022

Entrepriseform: Hovedentreprise (på ca. 45 mio. DKK om året)

Entreprisesum: Kr. 135.000.000,-

Novafos: Gravearbejde i forbindelse med vandledningsarbejde

Novafos er vand- og spildevandsselskab i Allerød, Ballerup, Egedal, Frederikssund, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Hørsholm og Rudersdal Kommune. De leverer drikkevand til en stor del af forbrugerne i kommunerne. Vandet kommer fra 17 vandværker, der producerer 18 mio. m3 drikkevand om året, som distribueres gennem 17 km vandledninger.

Munck Forsyningsledninger a/s har siden 2019 haft rammeaftale med Novafos, som omfatter jordarbejde i forbindelse med nyanlæg, renovering, stik og brud i Gentofte, Gladsaxe og Ballerup kommune.

Opgaven omfatter etablering af ca. 12-14 km vandledning i dimensionerne Ø32 – Ø 400 årligt. Etablering er udført ved styret underboring og gravning. I gennemsnit har vi på rammeaftalen fuldtidsbeskæftiget ca. 6 funktionærer og ca. 40 timelønnede. Smedearbejdet bliver udført af Novafos egne smede.

I hele aftalens løbetid har Munck Forsyningsledninger opretholdt driften af vagtordning. Vagtordningen indbefatter, at Munck Forsyningsledninger kan tilkaldes døgnets 24 timer 365 dage om året og være fremme på arbejdsstedet i Novafos forsyningsområde inden for én time.

På nærværende rammeaftale har Munck Forsyningsledninger udført entreprenørprojektering i form af bl.a. forundersøgelser til fastlæggelse af tracé, plan for prøvehuller, udarbejdelse af planer for håndtering af fremmedledninger, LER-undersøgelser, udarbejdelse af tidsplaner, udarbejdelse af estimater for de enkelte opgaver, indhentning af myndighedstilladelser, udarbejdelse af skilte- og afmærkningsplaner, fotoregistrering af ejendomme m.m.

Se flere referencer