Etablering af fjernvarme for Haderslev Fjernvarme

Hent pdf

Kategori: Fjernvarmeledninger

Periode: 08.2021 - 12.2024

Entrepriseform: Hovedentreprise (rammeaftale)

Entreprisesum: Kr. 200.000.000,-

Etablering af fjernvarme for Haderslev Fjernvarme

Rammeaftale Haderslev By Vest område B1 og B2
Aftalen omfatter de to første delområder i Haderslev Fjernvarmes gaskonverteringsprojekt under "Udvidelsesplan Haderslev". Område B1 og B2 består af i alt ca. 39 km hoved- og stikledning i DN 25-DN200.

Miniudbud på baggrund af rammeaftalen - Haderslev By Nord og Starup
Arbejdet på projektet indebærer etablering af distributionsnet i Haderslev By Nord på ca. 9,5 km trace i DN25 – DN125 og Starup på ca. 20,5 km trace i DN25 – DN200 samt mulighed for 1600 tilslutninger på miniudbuddet.

Hele rammeaftalen inkl. miniudbuddet omfatter, udover jord-, belægningsarbejder samt smedearbejder, bl.a. også kontakt og koordinering med forbrugere, borgere og myndigheder etc. En del af opgaven er udført med styret underboring, som er udført Munck Forsyningsledningers egen "No-Dig"-afdeling.

Munck Forsyningsledninger har gennem udførslen af rammeaftalen udført entreprenørprojektering i form af bl.a. forundersøgelser, indhentning af LER-oplysninger, jordanalyser, udarbejdelse af tidsplaner, indhentning af myndighedstilladelser, udarbejdelse af skilte- og afmærkningsplaner samt fotoregistrering af arbejdsarealer og ejendomme.

Arbejdet er udført i samarbejde med underentreprenør Østergaard Entreprise (smed).

Se flere referencer