Næstved Fjernvarme A.m.b.A. Område 3, Næstved, Åderupvej syd

Hent pdf

Kategori: Fjernvarmeledninger

Periode: 06.2021 - 04.2022

Entrepriseform: Hovedentreprise

Entreprisesum: Kr. 38.000.000,-

Område 3, Næstved, Åderupvej syd

Næstved Fjernvarme A.m.b.A skal udvide fjernvarmeforsyningsområdet i Næstved. I den forbindelse skal der etableres fjernvarmeforsyning i området Åderupvej-kvarteret og Sydbyen. Nærværende opgave omfatter område 3, og arbejdet omhandler hovedsageligt etablering af ca. 5,5 km hovedledninger udført med hhv. enkeltrør og twinrør hovedsageligt i serie 3 og i dimensioner fra Ø26 – Ø273,0 samt 300 til 325 stikledninger. Entreprisen omfatter således jord-, anlægs- og smedearbejder samt rørleverance.

Smede- og rørarbejdet blev udført af Østergaard Entreprise A/S som underentreprenør til Munck Forsyningsledninger. Disse to parter har over de sidste mange år koordineret og udført adskillige fjernvarmeopgaver sammen.

Anlægsarbejderne blev udført i et trafikeret bynært område. Med vores store erfaring og stærke kompetencer inden for trafikafvikling og planlægning af omdirigering, udarbejdede Munck Forsyningsledninger udførlige trafik-,

afspærrings- og skilteplaner. Alle nødvendige ensretninger, trafikomlægninger, benyttelse af trafikreguleringslys mv. blev udført efter indhentede tilladelser fra rette myndigheder, såsom den stedlige politimyndighed og kommunens Park- og Vejafdeling. Munck Forsyningsledninger havde desuden ansvaret for håndteringen og kontakten til de berørte beboere i området.

Se flere referencer