Ringe Fjernvarme A.M.B.A , Jordentreprise

Hent pdf

Kategori: Fjernvarmeledninger

Periode: 04.2020 - 12.2022

Entrepriseform: Rammeaftale, fagentreprise

Entreprisesum: Kr. 4.200.000,-

Jordentreprise

Opgaven omfatter alle typer af renoveringsopgaver, mindre vedligeholdelsesopgaver, flyverstik samt udkald til akutte opgaver. Det er bl.a. rydning, op- og nedbrydning og jordarbejder inklusiv genindbygning af egnede materialer. Under udførelsen kan der forekomme afvandingsarbejder, der udføres af certificerede kloakmester.

Alle former for reetablering foretages i egen produktion af veluddannet personale.

Projektets opgaver udføres i tæt samarbejde med bygherre og bygherres tilsyn, samt montagedelen. Herudover er der selvsagt en del andre interessenter som f.eks. vejmyndighed, lodsejere, ledningsejere samt borgere.

Rammeaftalen har en samlet værdi på 4,2 mio. kr.

Se flere referencer