ENERGINET.DK - Fra Bilstrup til Loldrup

Hent pdf

Kategori: Elkabler

Periode: 01.2013 - 12.2013

Entrepriseform: Fagentreprise

Entreprisesum: Kr. 15.000.000,-

ENERGINET.DK - Fra Bilstrup til Loldrup

ENERGINET.DK er den virksomhed under Klima-, Energi- og Bygningsministeriet, der varetager driften af el- og gasnettet i Danmark.

I 2013 udførte Munck Forsyningsledninger a/s kabellægning af ca. 31 km. tracé mellem Bilstrup og Loldrup i Midtjylland. Heraf blev der udført flere boringer under Natura 2000 områder beliggende ved henholdsvis Tastum by og Stoholm, og ydermere et naturfølsomt område ved Fiskbæk Å.

Området ved Stoholm bød på større udfordringer da bundforholdene i området var meget bløde, hvilket kan være en udfordring omkring Bentonitten (boremudder). Arbejdet blev udført i tæt samarbejde med Skive og Viborg kommuners miljøvagt.

Bentonitten / boremudder, der bruges i Natura 2000 områder samt naturfølsomme områder, er ikke tilført tilsætningsstoffer, men består udelukkende af et naturligt forekommende grundstof.

Projektet var led i den effektivisering af højspændingsnettet i Danmark, som styres og planlægges af ENERGINET.DK, og som desuden omfattede kabellægning af 150kV-kabler fra Bilstrup ved Skive over Tjele og Tange til Ikast.

Anlægsarbejdet blev udført med gravekasse, som Munck Forsyningsledninger a/s selv havde fået udviklet til opgaven.

Der var 25 mand beskæftiget i de ca. 5 måneder, som projektet varede.

Ud af de ca. 31 km. tracé var de ca. 3,3 km. udført som styrbar boring.

Se flere referencer