Vejle Fjernvarme, Uhrhøj Øst

Hent pdf

Kategori: Fjernvarmeledninger

Periode: 10.2021 - 10.2022

Entrepriseform: Hovedentreprise

Entreprisesum: Kr. 22.000.000,-

Fjernvarmeudbygning Uhrhøj Øst

Fra oktober 2021 til oktober 2022 etablerer Munck Forsyningsledninger fjernvarme for Vejle Fjernvarme i Uhrhøj Øst i Vejle. Projektet bliver udført som hovedentreprise og beskæftiger ca. 20 mand og tre funktionærer. Projektet indebærer både etablering af hovedledning i enkeltrør ø33,7-ø168,3 samt etablering af ca. 250 stik. Projektet er udført i kuperet terræn og ad smalle veje.

Udover jord-, belægningsarbejder samt smedearbejde, omfatter projektet bl.a. også kontakt og koordinering med forbrugere, borgere og myndigheder etc., hvor der især har været fokus på trafikafvikling, da arbejdet er blevet udført på smalle veje samt med få indfaldsveje ind til projektet.

Munck Forsyningsledninger har gennem udførslen af projektet udført entreprenørprojektering i form af bl.a. forundersøgelser, indhentning af LER-oplysninger, jordanalyser, udarbejdelse af tidsplaner, indhentning af myndighedstilladelser, udarbejdelse af skilte- og afmærkningsplaner samt fotoregistrering af arbejdsarealer og ejendomme.

Projektet er udført i samarbejde med underentreprenør Østergaard Entreprise (smed).

Se flere referencer