Energinet, Viking Link

Hent pdf

Kategori: Elkabler

Periode: 09.2020 - 08.2022

Entrepriseform: Hovedentreprise

Entreprisesum: Kr. 105.000.000,-

76 km 525 kV HVDC Landkabel

Munck Forsyningsledninger har fra 2020-2022 installeret ca. 76 km 525 kV landkabel i forbindelse med Viking Link, som består af en ny stor 1400 MW el-forbindelse mellem Revsing i Danmark og Lincoln Shire i Storbritannien. Det danske landkabel strækker sig fra stranden ved Houstrup på vestkysten til højspændingsstationen i Revsing ved Vejen, hvor kablet sluttes til en omformerstation og kobles til det danske el-net.

På det ca. to år lange projekt har Munck Forsyningsledninger gennemsnitlig beskæftige ca. 30 medarbejdere samt flere underleverandører.

Herunder leverancen i hovedpunkter:

  • Detailprojektering og planlægning af entreprisen, forundersøgelser og indhentning af tilladelser plus LER- oplysninger, samt kontakt til lodsejere og etablering af skurby
  • Jordarbejde i forbindelse med etablering af kabelgrave og muffegrave, samt efterfølgende reetablering - herunder oplagringspladser langs tracéet
  • Udførelse af ca. 90 krydsninger ved styret underboring i alt ca. 6 km, som er udført af Muncks egen NO-dig afdelin
  • Etablering af kabelgrav som åben grav samt rør i åben grav i vådområder
  • Planlægning og udførelse kabeltræk, lægning af dækplader og advarselsnet
  • Iblæsning af fiberkabler, påfyldning af betonit i alle underboringsrør og rør i åben grav, samt reetablering af krydsende og langsgående dræn i tracéet
  • Håndtering og beskyttelse af krydsende ledninger og rørføringer herunder også dræn, samt jordarbejde i forbindelse med etablering af jordingsanlæg i muffegravene og etablering og dokumentation af jordingsanlægget
  • Håndtering af overfladevand og grundvand
  • Dokumentation og kvalitetssikring af hele projektet
  • Koordinering med bygherre leverancer herunder kableleverandør, kabeltransportør og kørepladeleverandør

Se flere referencer