European Energy – Solcellepark

Hent pdf

Kategori: Elkabler

Periode: 08.2021 - 10.2021

Entrepriseform: Hovedentreprise

Entreprisesum: Kr. 2.200.000,-

European Energy – Solcellepark

Munck Forsyningsledninger har afsluttet et projekt ved Rødkilde på Fyn, hvor vi for European Energy har etableret cirka 3,1 km. 10 kV kabler som forbindelse mellem solcellepark og transformer.

Kabellægningen omfattede følgende: detailprojektering og planlægning af entreprisen, forundersøgelser og indhentning af tilladelser plus LER- oplysninger, koordinering med de stedlige lodsejere. Der er foretaget jordarbejder i forbindelse med etablering af kabelgrave og muffegrave samt efterfølgende reetablering - herunder oplagringspladser langs tracéet. Der er udført kabeltræk, lagt dækplader og advarselsnet, og der er foretaget to styrede underboringer i tracéet i forbindelse med krydsning af vej samt indhegning med dyrehold. Alle rør for de styrede underboringer er påfyldt med betonit. Krydsende samt langsgående dræn i tracéet er reetableret og indmålt samt fotodokumenteret.

Ø40 mm rør til fiberkabler er etableret, og der er leveret single modefiberkabel, som er iblæst samt foretaget splidsning og terminering. Der er ligeledes leveret og etableret odf-bokse. Håndtering og/eller beskyttelse af krydsende ledninger og rørføringer, herunder også dræn. Der er opsat afmærkningspæle og foretaget dokumentation og kvalitetssikring inkl. digital indmåling og as-build tegning af hele projektet.

Projektet blev udført inden for tidsplan samt budget.

Se flere referencer