N1: 60 kV Tarm – Hemmet

Hent pdf

Kategori: Elkabler

Periode: 09.2020 - 02.2021

Entrepriseform: Hovedentreprise

Entreprisesum: Kr. 14.000.000,-

Nedlægning af ca. 18 km 60 kV mellem Tarm og Hemmet

Munck forsyningsledninger etablerede i 2020-2021 ca. 18 km 60 kV kabel mellem Tarm og Hemmet. Projektet blev udført i kuperet terræn og omfattede alt arbejde i forbindelse med nedgravning af kabel på 60 kV.

Projektet omhandlede blandt andet: 

  • Planlægning af opgaven, herunder gennemførelse af forundersøgelser, indhentning af LER og gravetilladelse, samt andre myndighedstilladelser  
  • Udarbejdelse af afmærkningsplaner og koordinering med vejmyndigheder mv., herunder etablering af vejafmærkning og trafikregulering samt vedligeholdelse
  • Gennemførelse af prøvegravninger, søgning og frigravning af fremmede ledninger
  • Kontakt til lodsejere
  • Udlægning af køreveje på dele af strækningen
  • Gravning i åben mark, rabat, fliser og asfalt, herunder gravning med og uden gravekasse
  • Udførelse af styret underboring på i alt ca. 4 km udført af Munck Forsyningsledningers "No-Dig"-afdeling
  • Håndtering og nedlægning af 60 kV kabel og dækbånd
  • Udførelse af dokumentation og kvalitetssikring

Kvalitetssikring er udført efter principperne i ISO 9001, som Munck Forsyningsledningers kvalitetssikringssystem er opbygget efter. Omfanget af kvalitetssikring er blevet styret af kontrolplane

Se flere referencer