Odense Kommune: Fortovs- og brøndrenovering

Hent pdf

Kategori: Kloak og klimasikring

Periode: 01.2020 - 12.2023

Entrepriseform: Rammeaftale

Entreprisesum: Kr. 24.000.000,-

Fortovs- og brøndrenovering i Odense Kommune

Denne hovedentreprise omhandler kloak- og klimasikringsarbejder på den meget befærdede indfaldsvej Nyborgvej i Odense. Munck Forsyningsledninger udfører punktvise opretninger af fortov, både fliser, klinker samt granit.

Derudover udføres:

  • Flytning, reparation eller udskiftning og/eller sløjfning af rendestensbrønde samt nødvendig afvanding og dræn.
  • Lægning af nye ledninger, annullering og sætning af nye brønde og stikledninger
  • Mindre strømpeforinger hvor ledningen kræver renovering
  • Etablering af nye grusbærelag, kantsten, fliser, brosten og chaussesten
  • Asfaltering af veje og cykelstier

Alle arbejder udføres i egenproduktion af vores erfarne uddannede kloakmestre og brolæggere.

Se flere referencer