Evida: Sode Biogas

Hent pdf

Kategori: Gasledninger

Periode: 09.2020 - 04.2021

Entrepriseform: Hovedentreprise

Entreprisesum: Kr. 13.000.000,-

Sode Biogas

Munck Forsyningsledninger udførte i 2020-2021 Sode Biogas. Projektet blev udført i hovedentreprise og omfattede nedgravning af 9,8 km forstærkningsledning i Ø200 7 bar PN16 plastledning, samt etablering af 3 stk. fundamenter til kompressorstation.

Projektet omhandlede bl.a.:

 • Gennemførelse af forundersøgelser, herunder indhentning af LER og gravetilladelse
 • Udarbejdelse af afmærkningsplaner og koordinering med vejmyndigheder mv., herunder også trafikafvikling og trafiksikring af byggepladsen (gravning langs trafikeret vej)
 • Gennemførelse af prøvegravninger, søgning og frigravning af fremmede ledninger
 • Fotodokumentering af arealer før opstart og efter endt arbejde
 • Kontakt til lodsejere
 • Etablering og afrigning af Skurby og depotarealer
 • Etablering af rørgrav med og uden gravekasse
 • Svejsearbejder og rørhåndtering samt retablering og belægningsarbejder
 • Opbygning og montering af afgangsrørstykke fra BMR-Station
 • Opbygning og montering af til- og afgangsrørstykke fra kompressorer og MMR-station
 • Klargøre område ved eksisterende BMR-Station til opstilling af Mini-M/R-Station
 • Støbning af fundament til kompressorer og punktfundamenter til MMR-Station
 • Trykprøvning
 • Grundvandssænkning

Herudover blev en del af arbejdet udført som styret underboring. Der blev udført 36 stk. styrbare underboringer med Ø355 SDR11 og SDR17 B-rør i alt ca. 1,3 km. De styrede underboringer blev udført af Muncks egen ”no dig”-afdeling.

Se flere referencer