Evida: Kompressorstation i Vindeby

Hent pdf

Kategori: Gasledninger

Periode: 03.2020 - 08.2020

Entrepriseform: Hovedentreprise

Entreprisesum: Kr. 6.000.000,-

Kompressorstation i Vindeby, Evida

For Evida har Munck Forsyningsledninger opført en kompressorstation, som har til formål at videreføre overskydende gas fra Tåsinge til transportnettet på Fyn. Foruden opførelse af selve kompressorstationen er der udført bærende bygværk i beton.

Ligeledes er der etableret en ca. 280 meter lang Ø114,3 mm stålledning gennem fredet skovareal ved Vindeby – tilsluttet eksisterende Ø219,1 mm stålledning i ventilgruppearrangement ved M/R-station. Ca. 190 meter af strækningen er udført som styret underboring. Der er i tillæg udført diverse øvrige ledningsarbejder mv.

Udvalgte elementer i projektet:

 • Betonarbejder
 • Styret underboring
 • Stålsvejsning
 • Etablering af ca. 280 meter lang Ø114,3 mm stålledning
 • Rørarbejder: kloak, el, olieudskiller mv.
 • Opbygning af bærelag for belægninger
 • Jordarbejder:
  • Afrømning af bevoksning med efterfølgende beplantning
  • Udlægning og komprimering af bundsikringsgrus
  • Udlægning og komprimering af 15 cm stabilgrus
 • Jordarbejder DN100 stålledning:
  • Opgravning, etablering og reetablering af samlet rørgrav for anlæg af stålledning
 • Øvrige jordarbejder
 • Opførelse af lamelhegn og støjhegn i 3 m høje rundt om stationen

Se flere referencer